Lär dig första hjälpen på svenska! Kolla in vår kurskalender för att upptäcka våra öppna första hjälpen-kurser. Klicka här >

Röda Korsets första hjälpen-kurser

Genom att välja första hjälpen-kurs hos Röda Korset kan du lita på kvaliteten, professionalismen och ansvaret. I våra kurser får du lära dig kunskaper och färdigheter för att ge första hjälpen vid såväl små som livshotande olyckor.

Finlands mest högkvalitativa och ansvarsfulla utbildning i första hjälpen

Vi har nästan 140 års erfarenhet av och kunnande i att organisera första hjälpen-kurser och vi är Finlands ledande arrangör och utvecklare av första hjälpen-utbildning.

Landets bästa expert- och utbildningsteam inom första hjälpen arbetar hos oss, de har den senaste kunskapen och vi investerar kraftigt i dess utveckling. Våra utbildare är erkända proffs inom branschen, som alla är behöriga Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap, ETK® .

I våra utbildningar övar vi med professionell utrustning som ger en realistisk känsla. Övningsutrustningen rengörs noggrant efter varje användning. Du kan lita på att första hjälpen-inlärningen är hälsosäker hos oss.

Här kan du läsa tips för att välja en första hjälpen-kurs >

FRK Första Hjälpen FHJ 1®

FRK Första Hjälpen FHJ 1®

FRK Första Hjälpen FHJ 1® är vår mest populära och omfattande grundkurs i första hjälpen. Kursens längd är 16 x 45 min.

FRK Första Hjälpen FHJ 2®

FRK Första Hjälpen FHJ 2®

FRK Första hjälpen FHJ 2® är en fortsättningsutbildning i första hjälpen som fördjupar de kunskaper och färdigheter i första hjälpen som du redan lärt dig. Kursens längd är 8 x 45 min.

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t®

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t®

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® är en grundkurs för att hantera plötsliga livshotande situationer som kräver livräddande första hjälpen. Kursens längd är 8 x 45 min.

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® online kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® online kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® onlinekurs är en första hjälpen-kurs som utförs självständigt. Kursens längd är 8 x 45 min.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® är en grundkurs för att hantera plötsliga situationer som kräver livräddande första hjälpen. Kursens längd är 4 x 45 min.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® onlinekurs är en första hjälpen-kurs som utförs självständigt. Kursens längd är 4 x 45 min.

Genomförandeformer

Genomförandeformer

Det finns många olika sätt att genomföra en första hjälpen-kurs. Ta reda på mer och välj det alternativ som passar dig bäst.

Hjälp med att välja en första hjälpen-kurs

Hjälp med att välja en första hjälpen-kurs

Vilken kurs passar dig? Här hittar du hjälp och tips för att välja en första hjälpen-kurs.

Beställningskurser

Beställningskurser

Begär en offert för första hjälpen-utbildning. Vi organiserar beställningskurser för företag och sammanslutningar.

FRK Första Hjälpen FHJ 1®

FRK Första Hjälpen FHJ 1®

FRK Första Hjälpen FHJ 1® är vår mest populära och omfattande grundkurs i första hjälpen. Kursens längd är 16 x 45 min.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® är en grundkurs för att hantera plötsliga situationer som kräver livräddande första hjälpen. Kursens längd är 4 x 45 min.

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t®

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t®

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® är en grundkurs för att hantera plötsliga livshotande situationer som kräver livräddande första hjälpen. Kursens längd är 8 x 45 min.

Genomförandeformer

Genomförandeformer

Det finns många olika sätt att genomföra en första hjälpen-kurs. Ta reda på mer och välj det alternativ som passar dig bäst.

FRK Första Hjälpen FHJ 2®

FRK Första Hjälpen FHJ 2®

FRK Första hjälpen FHJ 2® är en fortsättningsutbildning i första hjälpen som fördjupar de kunskaper och färdigheter i första hjälpen som du redan lärt dig. Kursens längd är 8 x 45 min.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® onlinekurs är en första hjälpen-kurs som utförs självständigt. Kursens längd är 4 x 45 min.

På FRK första hjälpen-kursen får du lära dig livets viktigaste, livräddande färdigheter. Våra kurser, utarbetade av experter, passar alla.

Vi främjar hela Finlands beredskap

Punainen Risti Ensiapu är en del av beredskapen i Finlands Röda Kors och hela landet. Genom att delta i Röda Korsets första hjälpen-kurs är du en del av en viktig hjälpkedja.

Vi utbildar hjälpare som kan och vågar agera i oväntade situationer som kräver första hjälpen.

Certifiering som garanti för kvalitet

Röda Korsets första hjälpen-utbildningar är certifierade utbildningar. Kvaliteten på våra kurser övervakas och granskas av en oberoende tredje part. På så sätt säkerställer vi att innehållet i utbildningarna motsvarar instruktioner och fastställda krav och är av enhetlig kvalitet för alla runt om i Finland.

Våra experter utvärderar och utvecklar kontinuerligt första hjälpen-utbildningarna så att du kan lita på att vi erbjuder högkvalitativ utbildning och kursinnehåll. Röda Korsets certifierade första hjälpen-utbildningar följer alltid de senaste rekommendationerna och gällande lagstiftning och standarder.

Hos oss arbetar landets bästa första hjälpen-utbildare. Var och en av våra utbildare är behöriga Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap, ETK®.

När det gäller grundutbildningen är våra utbildare legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har genomgått utbildarutbildningen som vidareutbildning i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram.

Våra utbildare upprätthåller sina kvalifikationer genom fortbildningar vart tredje år. På så sätt säkerställs att alla får högkvalitativ utbildning som efterlever kraven.

Första hjälpen-utbildning i enlighet med Punainen Risti Ensiapus utbildningsprogram är personligt certifierad utbildning.

Deltagarens prestation förs in i behörighetsregistret och hen får första hjälpen-behörighet för tre år.

I våra kurser ingår alltid ett FRK första hjälpen-intyg, med vilket du kan verifiera din första hjälpen-behörighet, till exempel på arbetsplatsen, för kundföretag eller i hobbyverksamhet.

Från Röda Korsets öppna första hjälpen-kurser får du intyget per post när du har slutfört kursen godkänt. Du kan också få intyget som mobilintyg i applikationen MyCertificate där det alltid finns med dig och är enkelt att visa upp när det behövs.

Du kan uppdatera din giltiga behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1® eller FRK Första Hjälpen FHJ 2® med utbildningarna FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® eller FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® samt FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs under tre år framåt.

Du kan genomföra repetitionen en gång, varefter du måste gå om den ursprungliga FRK första hjälpen-kursen.

Om dina behörigheter har gått ut måste du gå om FRK Första Hjälpen FHJ 1® för att få ett giltigt intyg.

Image

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss för att hitta den utbildning i första hjälpen som passar dina behov.