Lär dig första hjälpen på svenska! Kolla in vår kurskalender för att upptäcka våra öppna första hjälpen-kurser. Klicka här >

Uppgiftsskydd

Finska Röda Korsets Första hjälpen-grupps försäljning av utbildnings- och första hjälpen-produkter kräver behandling av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett kundförhållande, någon annan relevant koppling eller kundens samtycke. Personuppgifter kan användas för olika ändamål, bland annat för hantering av kundrelationer, undersökningar om kundtillfredsställelse och andra undersökningar och kundkommunikation samt för marknadsföring av utbildningstjänster och första hjälpen-produkter. Finlands Röda Kors Första Hjälpen fäster särskild uppmärksamhet vid skyddet av kunduppgifter och en omsorgsfull behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter följer god databehandlingspraxis.

Personuppgifter samlas huvudsakligen in från kunden själv eller från dennes arbetsgivare med kundens tillstånd. Finlands Röda Kors Första Hjälpen kan också samla in uppgifter om användarens terminalutrustning på sina webbplatser med hjälp av cookies och annan liknande teknik, till exempel webbanalys. Behandlingen av de insamlade uppgifterna sker på de sätt som beskrivs i sekretessförklaringarna.rnrnVarje registrerad person har rätt att granska de personuppgifter som sparats om honom eller henne och att kräva att registeruppgifter som rör honom eller henne och som är felaktiga, föråldrade, ofullständiga eller onödiga för ändamålet med behandlingen rättas, raderas eller kompletteras. Begäran om kontroll och behandling av personuppgifter ska skickas per e-post till tietosuoja.ensiapu@redcross.fi.

Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i sekretesspolicyn för registret över kundrelationer och andra relevanta förbindelser (kundregistret) nedan.

Integritetspolicy

Finlands Röda Kors första hjälpen, utbildningstjänster Kundregistret Integritetspolicy
Register för certifikat och kompetens för första hjälpen Kompetensadministratör Sekretesspolicy
Dataskyddsbeskrivning – register över arbetssökande
Dataskyddsbeskrivning – Samarbetsutbildare

Image

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss för att hitta den utbildning i första hjälpen som passar dina behov.