FRK Första Hjälpen FHJ 2®

FRK Första Hjälpen FHJ 2® är en fortsättningskurs i första hjälpen, där du kan fördjupa de kunskaper och färdigheter du redan har lärt dig. Kursen ger dig utmärkta färdigheter att agera i krävande första hjälpen-situationer och vid olyckor.

Boka en första hjälpen-kurs

Första hjälpen färdigheter för att agera i krävande förhållanden

FRK Första Hjälpen FHJ 2® är en funktionell och praktiskt orienterad utbildning i första hjälpen och innehåller ett brett utbud av övningar och uppgifter som kräver att man tänker till.

Obs. Deltagande i utbildningen FRK Första Hjälpen FHJ 2®  kräver giltig behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1®.

I början av kursen repeteras de tidigare inlärda kunskaperna och färdigheterna, varefter man går igenom ämnen kopplade till första hjälpen för att agera i krävande förhållanden mer omfattande.

Kursen passar dig som vill lära dig mer första hjälpen-färdigheter för att agera i krävande förhållanden eller om du arbetar i en bransch med särskild risk för olyckor och vill stärka dina egna första hjälpen-färdigheter.

Efter att ha genomfört första hjälpen-kursen får du ett Punainen Risti Ensiapu-intyg, som är giltigt i tre år.

Läs mer om genomförande av första hjälpen-kurserna >

Varaktighet
8 x 45 min

Antal deltagare, max.
Närstudier 15 personer, webinar 20 personer

Genomförandeformer
Närutbildning, webbinarium

Kursens pris
från 140 € + moms 24 %

Punainen Risti Ensiapus kurser passar alla och Punainen Risti Ensiapu-intyget är giltigt i tre år. Vi hjälper dig gärna att välja och boka en första hjälpen-kurs.

FRK Första Hjälpen FHJ 2® passar särskilt för dig som

 • har behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1® och vill fördjupa de första hjälpen-färdigheter du redan har lärt dig
 • vill stärka sina första hjälpen-färdigheter vid arbete i en arbetsmiljö med särskild olycksrisk till exempel grävarbeten, byggindustrin, sjöfart eller svetsarbeten
 • vill lära sig mer omfattande första hjälpen-färdigheter för fritidsaktiviteter som innebär en särskild olycksrisk, till exempel ridning, dykning, vildmarksguidning eller utförsåkning.

Boka en första hjälpen-kurs

FRK Första hjälpen FHJ 2® innehåll

 • Repetition av livräddande första hjälpen
 • Återupplivning av barn, spädbarn och en drunknad person
 • Första bedömning
 • Information om vad som hänt
 • Skademekanism
 • Bedömning av medvetande, andning och blodcirkulation
 • Flytt och nödflytt av den hjälpbehövande personen
 • Första hjälpen-positioner och observation
 • Frakturer och ryggradsskador, huvudskador
 • Skador till följd av kyla (förfrysning) och hypotermi
 • Sjukdomstillstånd orsakade av värme
 • Psykisk första hjälpen
 • Vid behov gruppspecifika betoningar

Letar du efter en kurs för personal eller en grupp?

Förutsättningarna är olika på varje arbetsplats och vi kan välja ut prioriteringar i vår första hjälpen-utbildning för att bäst tjäna din organisations mål.

Bekanta dig med beställningskurser

Punainen Risti Ensiavulla on Suomen parhaat ensiavun ja terveystiedon kouluttajat ja asiantuntijat. Voit luottaa osaamiseemme ja laatuumme.