Lär dig första hjälpen på svenska! Kolla in vår kurskalender för att upptäcka våra öppna första hjälpen-kurser. Klicka här >

FRK Första Hjälpen FHJ 2®

FRK Första Hjälpen FHJ 2® är en fortsättningskurs i första hjälpen, där du kan fördjupa de kunskaper och färdigheter du redan har lärt dig. Kursen ger dig utmärkta färdigheter att agera i krävande första hjälpen-situationer och vid olyckor.

Boka en första hjälpen-kurs

FRK Första Hjälpen FHJ 2®

Första hjälpen färdigheter för att agera i krävande förhållanden

FRK Första Hjälpen FHJ 2® är en funktionell och praktiskt orienterad utbildning i första hjälpen och innehåller ett brett utbud av övningar och uppgifter som kräver att man tänker till.

Obs. Deltagande i utbildningen FRK Första Hjälpen FHJ 2®  kräver giltig behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1®.

I början av kursen repeteras de tidigare inlärda kunskaperna och färdigheterna, varefter man går igenom ämnen kopplade till första hjälpen för att agera i krävande förhållanden mer omfattande.

Kursen passar dig som vill lära dig mer första hjälpen-färdigheter för att agera i krävande förhållanden eller om du arbetar i en bransch med särskild risk för olyckor och vill stärka dina egna första hjälpen-färdigheter.

Efter att ha genomfört första hjälpen-kursen får du ett Punainen Risti Ensiapu-intyg, som är giltigt i tre år.

Läs mer om genomförande av första hjälpen-kurserna >

Varaktighet
8 x 45 min

Antal deltagare, max.
Närstudier 15 personer, webinar 20 personer

Genomförandeformer
Närutbildning, webbinarium

Kursens pris
från 160 € + moms 24 %

Punainen Risti Ensiapus kurser passar alla och Punainen Risti Ensiapu-intyget är giltigt i tre år. Vi hjälper dig gärna att välja och boka en första hjälpen-kurs.

FRK Första Hjälpen FHJ 2® passar särskilt för dig som

 • har behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1® och vill fördjupa de första hjälpen-färdigheter du redan har lärt dig
 • vill stärka sina första hjälpen-färdigheter vid arbete i en arbetsmiljö med särskild olycksrisk till exempel grävarbeten, byggindustrin, sjöfart eller svetsarbeten
 • vill lära sig mer omfattande första hjälpen-färdigheter för fritidsaktiviteter som innebär en särskild olycksrisk, till exempel ridning, dykning, vildmarksguidning eller utförsåkning.

Boka en första hjälpen-kurs

FRK Första Hjälpen FHJ 2® innehåll

 • Repetition av livräddande första hjälpen
 • Återupplivning av barnbebis och drunknad
 • Första bedömning
  Händelseinformation
  – Skademekanism
  – Uppskattning av medvetandetandningen och
 • Förflyttning och nödflytt av den hjälpbehövande
 • Första hjälpen-positioner och observation
 • Frakturer och ryggradsskadahuvudskada
 • Skador orsakade av köld (köldskadoroch hypotermi
 • Insjuknande orsakat av värme
 • Psykisk första hjälpen
 • Gruppvisa specialteman

Letar du efter en kurs för personal eller en grupp?

Förutsättningarna är olika på varje arbetsplats och vi kan välja ut prioriteringar i vår första hjälpen-utbildning för att bäst tjäna din organisations mål.

Bekanta dig med beställningskurser

Punainen Risti Ensiapus första hjälpen tränare med utbildningsverktygväska.

Image

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss för att hitta den utbildning i första hjälpen som passar dina behov.