Lär dig första hjälpen på svenska! Kolla in vår kurskalender för att upptäcka våra öppna första hjälpen-kurser. Klicka här >

Första hjälpen-kurser för företag och sammanslutningar

Punainen Risti Ensiapu erbjuder den mest pålitliga och högklassiga certifierade första hjälpen-utbildningen i Finland i många olika genomförandeformer.

I alla våra första hjälpen-utbildningar kan man med särskild tonvikt ta hänsyn till de faktorer som påverkar arbetssäkerheten i er organisation. På så sätt skapas en utbildningshelhet som förebygger olyckor och förbättrar arbetssäkerheten.

Högkvalitativa och pålitliga första hjälpen-kurser från Röda Korset

Punainen Risti Ensiapus kurser är certifierade utbildningar i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram, där de ämnen som behandlas baserar sig på internationella riktlinjer för första hjälpen och återupplivning som godkänts av Finlands Röda Kors.

Kvaliteten på våra första hjälpen-kurser övervakas och granskas av en oberoende tredje part. På så sätt säkerställer vi enhetlighet i kurserna och tjänsterna för alla, i alla situationer. Efter att ha genomfört första hjälpen-kursen får du också ett Röda Korset-certifierat kompetensintyg som är giltigt i tre år.

Bekanta dig med Röda Korsets första hjälpen-kurser >

Prata med våra försäljare

Boka en tid för att diskutera din organisations behov av första hjälpen-utbildning.

Boka ett Teams-möte

en kvinna lutar sig på en hylla på kontoret och ler.
Tränaren, klädd i Röda Korsets Första Hjälpen-väst, går därifrån.

Bli en del av en viktig hjälpkedja

Punainen Risti Ensiapu är en del av beredskapen i Finlands Röda Kors och hela landet och våra intäkter riktas till Röda Korsets inhemska hjälpverksamhet.

Genom att beställa en första hjälpen-utbildning är er organisation en del av en viktig hjälpkedja.

Mångsidiga former av genomförande

Första hjälpen-utbildning för företag och sammanslutningar kan ordnas på olika digitala sätt utöver traditionellt genomförande som närutbildning. Bekanta dig med de olika genomförandeformerna, mer information hittar du här.

Onlineutbildning är en första hjälpen-utbildning som var och en utför självständigt. Onlineutbildningen genomförs i egen takt, ibland kan du ta pauser och fortsätta där du slutade. Du loggar in på kursen med din egen personliga kod.

Onlineutbildningen är en interaktiv uppsättning teori, flervalsfrågor, animationer, videor och självständigt genomförda första hjälpen-övningar. I utbildningen ingår även mellanliggande och avslutande uppgifter, vars godkända utförande är en förutsättning för godkänd kurs.

En onlineutbildning är en utmärkt personal- och företagsgåva!

Du kan beställa ett större antal koder samtidigt och till exempel ge första hjälpen-färdigheter som sommarpresent eller julklapp, eller varför inte som tack för ett bra jobb. Onlineutbildningskoderna är giltiga i sex månader från beställningsdatumet.

Ett webbinarium är en interaktiv utbildning som genomförs via en dator eller mobil enhet, där första hjälpen-utbildaren deltar via ljud- och videoanslutning. Du kan delta i webbinariet på Teams-plattformen var som helst i Finland. Läs här för tips om hur du går med i ett webbseminarium och använder Teams.

Ett webbinarium är en interaktiv utbildning där frågor och kommentarer kan skickas in via chatten eller diskuteras under kursens gång. De praktiska övningarna utförs med tillbehör som finns hemma.

Ett webbinarium är ett utmärkt alternativ för er som arbetar på många olika verksamhetsställen eller på en ort där det inte är möjligt att organisera närutbildning. Till priset för en kurs som avläggs som ett webbinarium tillkommer inte dagpenning för utbildaren.

Närstudier förverkligas på plats i er organisations egna utrymmen eller på annan överenskommen plats. Närutbildning är en praktisk och funktionell genomförandeform av där personalen tillsammans med utbildaren går igenom teorin om första hjälpen och utför praktiska övningar.

Den två dagar långa FRK Första Hjälpen FHJ 1® kan genomföras som närutbildning under två på varandra följande dagar eller med till exempel en veckas mellanrum.

Utbildaren tar med sig all nödvändig utrustning och material. Utbildarens dagpenning tillkommer till priset för en första hjälpen-kurs som ordnas som närutbildning i enlighet med statens resebestämmelser.

Som namnet antyder är en kombinationsutbildning en kombination av två olika genomförandeformer, bestående av onlineutbildning och en närutbildningsdel som kan genomföras antingen som närutbildning eller som ett webbinarium.

Först genomförs onlineutbildningsdelen (50 %) självständigt och så att den godkänns, efter detta deltar man i den gemensamma närutbildningsdelen (50 %). I närutbildningsdelen utförs praktiska övningar under ledning av en utbildare.

En kombinationsutbildning är ett flexibelt och mångsidigt sätt att genomföra en första hjälpen-kurs på. Din organisation sparar tid och kostnader genom att låta personalen genomföra kursen delvis, och eventuellt fullständigt, på distans.

Om närutbildningsdelen av kombinationsutbildningen genomförs som närutbildning tillkommer utbildarens dagpenning för en dag till kurspriset. För en närutbildningsdel som genomförs som webbinarium tillkommer inte utbildarens dagpenningskostnader.

Genomförandeformen lämpar sig särskilt för arbetsgemenskaper som verkar på olika verksamhetsställen eller i olika städer samt för arbetsgemenskaper med personer som lär sig på olika sätt.

Särskilda tyngdpunkter

Vi organiserar första hjälpen-utbildning som beställningskurs specifikt för din organisations behov. Läs mer och jämför innehållet i FRK första hjälpen-kurserna här.

En kurs kan genomföras med tonvikt på arbetsmiljön eller arbetsuppgifterna, eller så kan du beställa direktivsenlig vidareutbildning i lastbils- och busschaufförers yrkeskvalifikationer, som förs in i registret över yrkeskvalifikationer.

I alla våra första hjälpen-kurser kan hänsyn tas till de speciella egenskaperna hos just er arbetsmiljö, så att kursinnehållet betonar de risker och faror som är relaterade till er bransch eller era arbetsuppgifter.

Utbildningen kan ta hänsyn till olika arbetsförhållanden och betona till exempel första hjälpen vid skador och sjukdomar relaterade till värme eller kyla.

Kursinnehållet kan betona de särskilda kraven för jobb inom till exempel el-, bygg-, industri- eller tjänstesektorerna, i vilket fall första hjälpen-utbildningen effektivt stöder din organisations arbetssäkerhet och på ett förebyggande sätt förbättrar säkerhetskulturen i din arbetsgemenskap.

Första hjälpen-utbildning, som fokuserar på de anställdas verkliga vardag, hjälper till att förebygga arbetsolyckor, minska sjukfrånvaron och förkorta återhämtningstiden.

Begär en offert för en beställningskurs här.

Du kan också avlägga Röda Korsets utbildning i första hjälpen som direktivsenlig fortutbildning i lastbils- och busschaufförers yrkeskvalifikationer, i vilket fall den berättigar till ett Punainen Risti Ensiapu-intyg och en yrkekompetensregistrering i det yrkesregister som upprätthålls av Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Du kan få 1–2 yrkeskvalifikationsposter från utbildningen, beroende på utbildning och programmet som används. Utbildningen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i första hjälpen-ämnen för professionella vägtransportförare. Innehållet i kursen och dess utbildning tar hänsyn till risk- och olyckssituationer relaterade till yrkestransporter samt förarens egen hälsa och säkerhet ur yrkestrafikens synvinkel.

Fortbildning för yrkeskvalifikationer för lastbils- och busschaufförer är gruppkurser, be om en offert för en beställningskurs här.

Obs! Beställningen måste göras minst 14 dagar före utbildningens början för att de nödvändiga förhandsanmälningarna ska hinna komma in.