Lär dig första hjälpen på svenska! Kolla in vår kurskalender för att upptäcka våra öppna första hjälpen-kurser. Klicka här >

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® online kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® online kurs ger dig omfattande första hjälpen-färdigheter som krävs för att hantera många olika situationer som kräver livräddande första hjälpen. Du lär dig grunderna i livräddande första hjälpen och bl.a. att identifiera sjukdomsanfall, första hjälpen för dem samt beredskap och beredskapsfaktorer.

Boka en första hjälpen-kurs

Den mest omfattande onlineutbildningen för livräddande första hjälpen

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® online kurs är en interaktiv uppsättning teori, flervalsfrågor, animationer, videor och självständigt genomförda första hjälpen-övningar. Du kan genomföra onlineutbildningen i egen takt, ta pauser och fortsätta där du slutade.

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® online kurs innehåller också ämnen för första hjälpen-utbildning för elbranschen i enlighet med elsäkerhetsstandarden SFS6002.

Med den här kursen kan du också uppdatera en giltig behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1® eller FRK Första Hjälpen FHJ 2® en gång för tre år framåt.

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® online kurs passar dig när du vill lära dig omfattande livräddande första hjälpen-färdigheter för hemmet, fritiden, din hobby eller arbetsplatsen. Du kan genomföra onlinekursen utan tidigare första hjälpen-utbildning.

Efter att ha genomfört första hjälpen-kursen får du ett FRK första hjälpen-intyg som är giltigt i tre år.

Läs mer om genomförande av första hjälpen-kurserna >

Längd
8 x 45 min

Språkversioner
Finska, svenska, engelska

Genomförandeformer
Online kurs

Kursens pris
109 € + moms 24 %

Punainen Risti Ensiapus kurser passar alla och Punainen Risti Ensiapu-intyget är giltigt i tre år. Vi hjälper dig gärna att välja och boka en första hjälpen-kurs.

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® online kurs passar särskilt för dig som

 • vill lära sig omfattande livräddande första hjälpen och inte har någon tidigare första hjälpen-utbildning
 • vill gå en första hjälpen-kurs i din egen takt, ta pauser och återuppta kursen igen vid en tidpunkt som passar dig
 • vill säkerställa sin egen första hjälpen-kompetens i en miljö med låg olycksrisk såsom ett kontor, en butik, restaurang eller vid distansarbete samt olika sorters hobbyverksamhet
 • vill uppdatera giltighetstiden för en behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1® eller FRK Första Hjälpen FHJ 2® för tre år framåt eller repetera de kunskaper och färdigheter du redan har lärt dig.

Boka en första hjälpen-kurs

 

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® online kurs innehåll

 • Åtgärder i en nödsituation
 • Igenkänning och första hjälpen av medvetslös person
 • Hjärt-lungräddning och användning av rådgivande
  defibrillator
 • Första hjälpen åt person som håller på att kvävas
 • Stoppande av riklig blödning i extremitet
 • Chock
 • Sjukdomsanfall
 • Första hjälpen vid sår och brännskador samt elstöt
 • Förebyggande av olyckor
 • Hälsofrämjandet
 • Psykisk första hjälpen
 • Beredskap och förberedelse

Letar du efter en kurs för personal eller en grupp?

Förutsättningarna är olika på varje arbetsplats och vi kan välja ut prioriteringar i vår första hjälpen-utbildning för att bäst tjäna din organisations mål.

Bekanta dig med beställningskurser

Punainen Risti Ensiapu erbjuder den mest pålitliga och högklassiga certifierade första hjälpen-utbildningen i Finland för företag och sammanslutningar. Välj en ansvarsfull aktör för att säkerställa första hjälpen-beredskapen i din arbetsmiljö.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss för att hitta den utbildning i första hjälpen som passar dina behov.