Lär dig första hjälpen på svenska! Kolla in vår kurskalender för att upptäcka våra öppna första hjälpen-kurser. Klicka här >

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® online kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® online kurs ger dig omfattande första hjälpen-färdigheter som krävs för att hantera många olika situationer som kräver livräddande första hjälpen. Du lär dig grunderna i livräddande första hjälpen och bl.a. att identifiera sjukdomsanfall, första hjälpen för dem samt beredskap och beredskapsfaktorer.

Boka en första hjälpen-kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® online kurs

Den mest omfattande onlineutbildningen för livräddande första hjälpen

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® online kurs är en interaktiv uppsättning teori, flervalsfrågor, animationer, videor och självständigt genomförda första hjälpen-övningar. Du kan genomföra onlineutbildningen i egen takt, ta pauser och fortsätta där du slutade.

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® online kurs innehåller också ämnen för första hjälpen-utbildning för elbranschen i enlighet med elsäkerhetsstandarden SFS6002.

Med den här kursen kan du också uppdatera en giltig behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1® eller FRK Första Hjälpen FHJ 2® en gång för tre år framåt.

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® online kurs passar dig när du vill lära dig omfattande livräddande första hjälpen-färdigheter för hemmet, fritiden, din hobby eller arbetsplatsen. Du kan genomföra onlinekursen utan tidigare första hjälpen-utbildning.

Efter att ha genomfört första hjälpen-kursen får du ett FRK första hjälpen-intyg som är giltigt i tre år.

Läs mer om genomförande av första hjälpen-kurserna >

Längd
8 x 45 min

Språkversioner
Finska, svenska, engelska

Genomförandeformer
Online kurs

Kursens pris
109 € + moms 24 %

Punainen Risti Ensiapus kurser passar alla och Punainen Risti Ensiapu-intyget är giltigt i tre år. Vi hjälper dig gärna att välja och boka en första hjälpen-kurs.

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® online kurs passar särskilt för dig som

 • vill lära sig omfattande livräddande första hjälpen och inte har någon tidigare första hjälpen-utbildning
 • vill gå en första hjälpen-kurs i din egen takt, ta pauser och återuppta kursen igen vid en tidpunkt som passar dig
 • vill säkerställa sin egen första hjälpen-kompetens i en miljö med låg olycksrisk såsom ett kontor, en butik, restaurang eller vid distansarbete samt olika sorters hobbyverksamhet
 • vill uppdatera giltighetstiden för en behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1® eller FRK Första Hjälpen FHJ 2® för tre år framåt eller repetera de kunskaper och färdigheter du redan har lärt dig.

Boka en första hjälpen-kurs

 

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® online kurs innehåll

 • Åtgärder i en nödsituation
 • Igenkänning och första hjälpen av medvetslös person
 • Hjärt-lungräddning och användning av rådgivande
  defibrillator
 • Första hjälpen åt person som håller på att kvävas
 • Stoppande av riklig blödning i extremitet
 • Chock
 • Sjukdomsanfall
 • Första hjälpen vid sår och brännskador samt elstöt
 • Förebyggande av olyckor
 • Hälsofrämjandet
 • Psykisk första hjälpen
 • Beredskap och förberedelse

Letar du efter en kurs för personal eller en grupp?

Förutsättningarna är olika på varje arbetsplats och vi kan välja ut prioriteringar i vår första hjälpen-utbildning för att bäst tjäna din organisations mål.

Bekanta dig med beställningskurser

Punainen Risti Ensiapus första hjälpen tränare med utbildningsverktygväska.

Image

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss för att hitta den utbildning i första hjälpen som passar dina behov.