Lär dig första hjälpen på svenska! Kolla in vår kurskalender för att upptäcka våra öppna första hjälpen-kurser. Klicka här >

Punainen Risti Ensiapu

Punainen Risti Ensiapu är en del av beredskapen i Finlands Röda Kors och hela landet. Vi utbildar hjälpare som kan och vågar agera i oväntade situationer som kräver första hjälpen.

Vårt mål är att det i varje hem och på varje arbetsplats finns människor med färdigheter i första hjälpen.

Vi är en del av Finlands Röda Kors

Punainen Risti Ensiapu inledde sin verksamhet den 1 september 2017. Företaget ägs till fullo av Finlands Röda Kors centralbyrå och distrikt, och vår verksamhet styrs av Röda Korsets principer, etiska riktlinjer och önskan att skydda livet.

Intäkterna från försäljningen av första hjälpen-utbildning, första hjälpen-produkter och säkerhetsprodukter riktas för att stödja Röda Korsets inhemska beredskap för oss alla. Genom att delta i Röda Korsets utbildning i första hjälpen är du en del av hjälpkedjan.

Läs mer om våra värderingar, vårt sociala ansvar och vår strategi här.

Punainen Risti Ensiapu är uppdelad i två enheter

Inom utbildningstjänsterna ordnar vi betald utbildning i första hjälpen och hälsoinformation för individer, samfund och företag i enlighet med Punainen Risti Ensiapus utbildningsprogram. Vårt utbud omfattar öppna allmänna kurser, beställningskurser och avtalskunder samt direktivsenliga yrkeskvalifikationsutbildningar för yrkesförare och chaufförer.

Vi bedriver ett utbildningssamarbete med Röda Korsets avdelningar över hela Finland. Vi säljer första hjälpen- och säkerhetsprodukter  i Röda Korsets butik.

I utbildningsprogrammen upprätthåller, utvecklar och producerar vi genomförandeanvisningar och utbildningsmaterial för Röda Korsets utbildningar i första hjälpen. Vi ordnar grund- och fortbildning för Röda Korset Första Hjälpens utbildare och sköter det elektroniska utbildnings- och behörighetssystemet Competence Admin.

Runt om i Finland har vi över 700 partnerorganisationer som ordnar kurser i första hjälpen i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram. Vårt partnerskapsstöd stöder både partnerorganisationer och första hjälpen-utbildare.

Punainen Risti Ensiapus första hjälpen tränare med utbildningsverktygväska.

Vi är verksamma över hela Finland

Vårt hemvist är Helsingfors, där våra största utbildningsutrymmen är belägna. Förutom Helsingfors finns det utbildningsutrymmen på flera platser i Finland. Detta gör att vi kan betjäna våra kunder över hela Finland.

Bekanta dig med FRK första hjälpen-kurser

Röda Korset Första Hjälpens bolagsstämma och styrelse

Bolagsstämman är Röda Korset Första Hjälpens högsta beslutande organ som väljer de personer som delägarna utsett till bolagets ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen, som består av sju (7) ordinarie medlemmar, ansvarar för bolagets ledning och verksamhet. Finlands Röda Kors generalsekreterare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden. Styrelsen för Röda Korset Första Hjälpen utser verkställande direktören som deltar i mötena i bolagets styrelse.

I Punainen Risti Ensiapus styrelse ingår representanter för ägaren, dvs. Finlands Röda Kors centralkontor och distrikt, samt representanter för hälso- och sjukvården och näringslivet med lång erfarenhet.

Styrelseordförande

  • Elina Piispanen, styrelseproffs, VD för Fit Advice Oy

Styrelseledamöter

  • Mika Asikainen, verksamhetsledare, Finlands Röda Kors Sydöstra Finlands distrikt
  • Maaret Castrén, vice verkställande direktör, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)
  • Tero Hintsa, verksamhetsledare, Finlands Röda Kors Västra Finlands distrikt
  • Kaisa Höijer, marknadsföringschef, LokalTapiola
  • Anne Mykkänen, diplomingenjör
  • Päivi Vuorimaa, verksamhetsledare, Finlands Röda Kors Helsingfors och Nylands distrikt
  • Eero Rämö, Finlands Röda Kors generalsekreterare, rätt att närvara och tala
  • Anne Pellinen, VD, sekreterare

Image

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss för att hitta den utbildning i första hjälpen som passar dina behov.