Lär dig första hjälpen på svenska! Kolla in vår kurskalender för att upptäcka våra öppna första hjälpen-kurser. Klicka här >

Värderingarna som styr vår verksamhet

Punainen Risti Ensiapu är en del av beredskapen i Finlands Röda Kors och hela landet. Vår verksamhet styrs av en vilja att utvecklas, förtroende och ansvar samt Röda Korsets principer, etiska riktlinjer och en vilja att skydda livet.

Punainen Risti Ensiapus strategi 2021–2023
Punainen Risti Ensiapu, etiska anvisningar

Vision

Vårt mål är att det i varje hem och på varje arbetsplats finns människor med färdigheter i första hjälpen.

Värden

Vi styrs av viljan att utvecklas, förtroende och ansvar.

Mission

Vi utbildar hjälpare som kan och vågar agera.

Dessa hörnstenar i vår verksamhet styr vårt dagliga arbete

På Röda Korset Första Hjälpen står partner och kunder i centrum för vår verksamhet.

Kärnan i vår verksamhet är partner och kunder

Vi bygger aktivt upp ett ansvarsfullt samarbetsnätverk. Vårt partnernätverk som ordnar utbildning i enlighet med Punainen Risti Ensiapus utbildningsprogram, är en viktig del av Finlands första hjälpen-utbildningshelhet och nationell beredskap i första hjälpen. Vi följer noggrant partner- och kundupplevelser, och detta styr utvecklingen av vår service.

Hög kvalitet är en förutsättning för vår utbildningsverksamhet och vi vill att tredje part bedömer vår verksamhet.

På Röda Korset Första Hjälpen har vi kompetent och motiverad personal som mår bra

Kompetent och motiverad personal som mår bra

Finlands bästa expert- och utbildningsteam inom första hjälpen arbetar hos oss och utgör kärnan i den senaste kunskapen. Vi satsar på kompetensutveckling i personalen och arbetar i ett positivt och uppmuntrande arbetsklimat – vi tar väl hand om vår personal.

Punainen Risti Ensiapu är en del av rörelsen Röda Korset.

Vi är en del av rörelsen Röda Korset

Vi är ett samhälleligt företag som sätter det goda i omlopp. Med vår verksamhet främjar vi hälsa, välbefinnande och hälsosäkerhet. Vår verksamhet stärker Röda Korsets mål att vara en ledande aktör i första hjälpen både när det gäller att ge hjälp och att ordna utbildning i första hjälpen.

Vi är en del av beredskapen i Finlands Röda Kors och hela landet. Våra intäkter används för hjälpverksamheten i Finlands Röda Kors i hemlandet för allas vårt bästa.

Vi på Punainen Risti Ensiapu vill vara bättre i morgon än vad vi är i dag.

Vi vill vara bättre i morgon än vad vi är i dag

Kvalitet, kunskapsbaserad ledning och digitalisering är en del av vår vardag. Genom att utnyttja dessa styr vi genomslag och resultat i vår verksamhet. Den höga kvalitetsnivån återspeglas i alla våra tjänster och produkter.

Vi utvecklar våra tjänster och digitala system för att effektivisera verksamheten samt för att garantera mer partner- och kundvänliga tjänster.

Vi är en socialt ansvarsfull aktör

Vi vill agera ansvarsfullt och tillförlitligt både internt och tillsammans med våra intressenter. Vi har ordnat utbildning i första hjälpen i Finland i nästan 140 år. Lärdomarna om och erfarenheten av första hjälpen som vi vunnit genom åren har lett till modern högkvalitativ första hjälpen-utbildning som tillhandahålls av Punainen Risti Ensiapu. Med vår verksamhet främjar vi hälsa, välbefinnande och hälsosäkerhet överallt i Finland.

Förbundet för finländskt arbete har gett oss rätt att använda märket Ett samhälleligt företag som en indikation på vårt sociala ansvar. Vi verkar transparent och våra vinster riktas till förmån för samhället.

Vi är också ett certifierat WWF Green Office-kontor och engagerade i miljömässigt ansvarsfull verksamhet och val, samt i att förbättra våra miljöåtgärder nu och i framtiden.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss för att hitta den utbildning i första hjälpen som passar dina behov.