Lär dig första hjälpen på svenska! Kolla in vår kurskalender för att upptäcka våra öppna första hjälpen-kurser. Klicka här >

Värderingarna som styr vår verksamhet

Punainen Risti Ensiapu är en del av beredskapen i Finlands Röda Kors och hela landet. Vår verksamhet styrs av en vilja att utvecklas, förtroende och ansvar samt Röda Korsets principer, etiska riktlinjer och en vilja att skydda livet.

Punainen Risti Ensiapus strategi 2024–2026
Punainen Risti Ensiapu, etiska anvisningar

Vision

Vårt mål är att det i varje hem och på varje arbetsplats finns människor med färdigheter i första hjälpen.

Värden

Vi styrs av viljan att utvecklas, förtroende och ansvar.

Mission

Vi utbildar hjälpare som kan och vågar agera.

Dessa hörnstenar i vår verksamhet styr vårt dagliga arbete

På Röda Korset Första Hjälpen står partner och kunder i centrum för vår verksamhet.

Vi stärker Finlands totalberedskap

Vi är en del av Röda Korsets rörelse och samtidigt en del av hela landets beredskap.

Genom vår verksamhet stärker vi Röda Korsets mål att vara ledande aktör inom första hjälpen i både normala och exceptionella situationer. Vi har kapacitet att snabbt utbilda ett stort antal personer med färdigheter i första hjälpen. Vi producerar information om läget för första hjälpen-beredskapen i hela landet och informerar om vikten av färdigheter i första hjälpen.

På Röda Korset Första Hjälpen har vi kompetent och motiverad personal som mår bra

Vi är en ansvarsfull aktör

Vi är en ansvarsfull arbetsplats. Våra medarbetare upplever en stark meningsfullhet i sitt arbete. Vi satsar på personalens kompetensutveckling och välbefinnande. Vi föregår själva med gott exempel och har utbildat hela vår personal i första hjälpen. Vi arbetar hållbart och tillsammans tar vi ansvar för ett positivt och uppmuntrande arbetsklimat.

Som samhälleligt företag används vår avkastning för Finlands Röda Kors inhemska verksamhet.

Punainen Risti Ensiapu är en del av rörelsen Röda Korset.

Vi är en föregångare inom utbildning i första hjälpen

Vi kommer att vara bättre i morgon än vi är i dag. Kontinuerlig utveckling, utnyttjande av teknik och kontrollerad förändring säkerställer hållbarhet och föregångarskap i vår verksamhet.

Föränderliga behov, forskningsdata, branschkompetens samt partner- och kundupplevelse styr vår tjänsteutveckling. Informationsproduktion och kunskapsbaserad ledning stöder vår verksamhets effektivitet och lönsamhet.

Vi på Punainen Risti Ensiapu vill vara bättre i morgon än vad vi är i dag.

Vi är en pålitlig partner

Våra partnerskaps- och kompetensprogram ger värde åt vårt nätverk, som är en viktig del av den nationella första hjälpen-beredskapen. Vi stärker ARVOkumppani®-aktörskapet och medvetenheten om det samt stöder aktivt arbetet och utvecklingen av utbildare i första hjälpen och hälsoinformation.

Vår yrkesskicklighet och erfarenhet som anordnare av utbildning i första hjälpen syns för våra kunder och kursdeltagare som högklassig första hjälpen-utbildning som ökar modet att hjälpa. Kvalitetssäkring är en viktig del av vår verksamhet.

Vi är en socialt ansvarsfull aktör

Vi vill agera ansvarsfullt och tillförlitligt både internt och tillsammans med våra intressenter. Vi har ordnat utbildning i första hjälpen i Finland i nästan 140 år. Lärdomarna om och erfarenheten av första hjälpen som vi vunnit genom åren har lett till modern högkvalitativ första hjälpen-utbildning som tillhandahålls av Punainen Risti Ensiapu. Med vår verksamhet främjar vi hälsa, välbefinnande och hälsosäkerhet överallt i Finland.

Förbundet för finländskt arbete har gett oss rätt att använda märket Ett samhälleligt företag som en indikation på vårt sociala ansvar. Vi verkar transparent och våra vinster riktas till förmån för samhället.

Vi är också ett certifierat WWF Green Office-kontor och engagerade i miljömässigt ansvarsfull verksamhet och val, samt i att förbättra våra miljöåtgärder nu och i framtiden.

Image

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss för att hitta den utbildning i första hjälpen som passar dina behov.