Lär dig första hjälpen på svenska! Kolla in vår kurskalender för att upptäcka våra öppna första hjälpen-kurser. Klicka här >

Beställningskurser för företag och sammanslutningar

Första hjälpen-utbildning är en del av organisationens arbetssäkerhet och att de anställda har första hjälpen-kompetens gynnar företaget på många sätt. Utbildning som beaktar de praktiska riskerna och farorna i arbetsmiljön förebygger olyckor i arbetsgemenskapen.

Innehållet i Röda Korsets första hjälpen-kurser och utbildarna som håller dem uppfyller FPA:s och sjukförsäkringslagens krav på att upprätthålla beredskapen för första hjälpen på arbetsplatsen som en del av arbetarskyddsverksamheten.

Offertförfrågan

Offertförfrågan

Begär en offert för en första hjälpen-utbildning för ett företag eller en sammanslutning.

Information för företag och sammanslutningar

Information för företag och sammanslutningar

Bekanta dig här med lösningar och tjänster för företag och sammanslutningar.

Första hjälpen-kurser för företag och sammanslutningar

Första hjälpen-kurser för företag och sammanslutningar

Läs mer om våra första hjälpen-kurser och hur vi i första hjälpen-utbildningen kan ta hänsyn till ditt företags behov kopplade till första hjälpen-beredskap.

Beredskap för första hjälpen på arbetsplatsen

Beredskap för första hjälpen på arbetsplatsen

De lagar och förordningar som reglerar första hjälpen-beredskap på arbetsplatsen gäller för alla organisationer, oavsett storlek. Här hittar du en sammanfattning av information om vad man bör tänka på.

Kontaktuppgifter till försäljning

Kontaktuppgifter till försäljning

Vår B2B-försäljning hjälper dig gärna med dina frågor. Kontakta oss eller boka ett Teams-möte i vår kalender.