Lär dig första hjälpen på svenska! Kolla in vår kurskalender för att upptäcka våra öppna första hjälpen-kurser. Klicka här >

Information för företag och sammanslutningar

Punainen Risti Ensiapu erbjuder den mest pålitliga och högklassiga certifierade första hjälpen-utbildningen i Finland. Genom att välja Röda Korsets första hjälpen-utbildning för ett företag eller sammanslutning utgör du en del av Röda Korsets viktiga hjälpkedja, och beredskapen för första hjälpen stöder säkerhetskulturen i din arbetsmiljö.

Välj högkvalitativ och pålitlig första hjälpen-utbildning från Röda Korset

Punainen Risti Ensiapu är en del av beredskapen i Finlands Röda Kors och hela landet. Vi utbildar hjälpare som kan och vågar agera i oväntade första hjälpen-situationer.

Vi har nästan 140 års erfarenhet av och kunnande i att organisera första hjälpen-kurser och vi är Finlands ledande arrangör och utvecklare av första hjälpen-utbildning.

Innehållet i Röda Korsets första hjälpen-kurser och utbildarna som håller dem uppfyller FPA:s och sjukförsäkringslagens krav på att upprätthålla beredskapen för första hjälpen på arbetsplatsen som en del av arbetarskyddsverksamheten.

Våra kunder litar på vår kvalitet, expertis och ansvarsfulla verksamhet.

Prata med våra försäljare

Boka en tid för att diskutera din organisations behov av första hjälpen-utbildning.

Boka ett Teams-möte

en kvinna lutar sig på en hylla på kontoret och ler.

Högkvalitativa och pålitliga utbildningar

Finlands bästa experter och utbildare

Socialt och miljömässigt ansvarsfullt företag

En utvecklande och smidig partner

Punainen Risti Ensiapu erbjuder den mest pålitliga och högklassiga certifierade första hjälpen-utbildningen i Finland för företag och sammanslutningar. Välj en ansvarsfull aktör för att säkerställa första hjälpen-beredskapen i din arbetsmiljö.

Vi erbjuder din organisation en enkel och flexibel samarbetsmodell för att beställa första hjälpen-utbildning och delta i utbildningen. Vårt säljteam hjälper dig gärna att välja och boka utbildning. Med oss är det enkelt att upprätthålla och hantera första hjälpen-beredskapen.

Vi är en smidig partner och utvecklar ständigt vår verksamhet för att tillhandahålla de bästa lösningarna och tjänsterna till våra kunder.

Tillsammans hittar vi rätt utbildning i första hjälpen för dig, var som helst i Finland.

Hos oss arbetar landets bästa första hjälpen-utbildare. Var och en av våra utbildare är behöriga Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap, ETK®.

När det gäller grundutbildningen är våra utbildare legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har genomgått utbildarutbildningen som vidareutbildning i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram. Våra utbildare upprätthåller sina kvalifikationer genom fortbildningar vart tredje år. På så sätt säkerställs att alla får högkvalitativ utbildning som efterlever kraven.

Röda Korsets första hjälpen-utbildningar är certifierade utbildningar, och en oberoende tredje part ansvarar för kvalitetskontroll och revision av våra kurser. På så sätt säkerställer vi att innehållet i utbildningarna motsvarar instruktioner och fastställda krav och är av enhetlig kvalitet för alla runt om i Finland. Våra experter utvärderar och utvecklar kontinuerligt första hjälpen-utbildningarna så att du kan lita på att vi erbjuder högkvalitativ utbildning och kursinnehåll.

Röda Korsets certifierade första hjälpen-utbildningar följer alltid de senaste rekommendationerna och gällande lagstiftning och standarder.

Deltagarens godkända kursprestation förs in i behörighetsregistret och hen får första hjälpen-behörighet för tre år. I våra kurser för företag och sammanslutningar ingår alltid ett kompetensintyg med vilket du kan verifiera dina första hjälpen-behörigheter, till exempel på arbetsplatsen, i en förening eller för kundföretag.

Du får kompetensintyget i tjänsten MyCertificate som du kan använda via en webbläsare eller som mobilapplikation. Mobilintyget är alltid med dig och är lätt att visa upp vid behov. Du kan ladda ner MyCertificate-appen till din telefon från Google Play eller App Store.

Du kan också välja ett intygskort som tilläggstjänst när du beställer en kurs. Om du väljer ett intygskort skickas det per post till deltagarnas hemadress efter att kursen har slutförts godkänt.

Ansvarig och social aktör

Finlands Röda Kors centralkontor och distrikt äger hela Punainen Risti Ensiapu.

Vår verksamhet styrs av Röda Korsets principer, etiska riktlinjer och en vilja att skydda livet. Vår verksamhet bygger på försäljning och organisering av första hjälpen-utbildningstjänster för privatpersoner, företag och sammanslutningar. Intäkterna används för att stödja Finlands Röda Kors första hjälpen-beredskap och vänverksamhet i Finland till förmån för oss alla. Genom att beställa en första hjälpen-kurs för din organisation är du en del av en viktig hjälpkedja.

Förbundet för finländskt arbete har gett oss rätt att använda märket Ett samhälleligt företag som en indikation på den samhällsnytta vi producerar. Vårt mål är att det i varje hem och på varje arbetsplats finns människor med färdigheter i första hjälpen.

Vi är också ett certifierat WWF Green Office-kontor och engagerade i miljömässigt ansvarsfull verksamhet och val, samt i att förbättra våra miljöåtgärder nu och i framtiden.