Lär dig första hjälpen på svenska! Kolla in vår kurskalender för att upptäcka våra öppna första hjälpen-kurser. Klicka här >

Hjälp med att välja en första hjälpen-kurs

Vi erbjuder många olika typer av första hjälpen-kurser. Kurserna kan variera i innehåll, längd och målgrupp. Här hittar du hjälp och tips för att välja en första hjälpen-kurs.

Bekanta dig med våra första hjälpen-kurser>

Välj rätt första hjälpen-utbildning för dig

Första hjälpen-färdigheter är viktiga för alla, och vem som helst kan gå en första hjälpen-kurs. En situation som kräver första hjälpen kan uppstå var som helst, när som helst. Då är det viktigt att du vet hur du ska agera och vågar hjälpa till. Alla kan lära sig att rädda liv, både vuxna och barn.

I våra första hjälpen-kurser övar vi alltid hjärt-lungräddning och användning av defibrillator. På så sätt får du lära dig eller repetera grundläggande återupplivning, oavsett vilken första hjälpen-kurs du går.

Läs mer och jämför innehållet i FRK:s första hjälpen-kurser här >

I FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t®,  FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® online kurs, FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® och FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs får du lära dig grundläggande färdigheter för att agera i plötsliga livshotande situationer som kräver livräddande första hjälpen. Med livräddande första hjälpen avses första hjälpen som syftar till att rädda livet på någon.

Siffran i kurstiteln avser utbildningens längd i timmar, till exempel är FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® en kurs bestående av fyra lektioner om grunderna i livräddande första hjälpen.

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® är en mer omfattande endagskurs i livräddande första hjälpen som förutom livräddande första hjälpen omfattar första hjälpen vid till exempel sjukdomsanfall och sår och brännskador.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs är en webbutbildning om grunderna i livräddande första hjälpen som utförs självständigt på en dator eller smart enhet. Du kan genomföra kursen på onlineplattformen i din egen takt, var och när som helst.

Kurser i livräddande första hjälpen är lämpliga för alla som vill lära sig att rädda liv. Du kan behöva kursens färdigheter hemma, på gatan, på jobbet, i hobbyer och överallt där du rör dig.

Du kan gå en kurs i livräddande första hjälpen utan tidigare första hjälpen-utbildning eller så kan du komma för att repetera dina första hjälpen-färdigheter. Med kursen kan du också uppdatera din behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1® eller FRK Första Hjälpen FHJ 2®.

Du lär dig livräddande första hjälpen på dessa kurser:

Vår mest populära och välkända utbildning i första hjälpen är FRK Första Hjälpen FHJ 1®, som är en omfattande och funktionell grundkurs i första hjälpen.

Kursen varar i två dagar och innehåller, förutom grunderna i livräddande första hjälpen, ett brett spektrum av ämnen kopplade till första hjälpen, såsom förgiftningar, frakturer och psykisk första hjälpen.

Under kursen får du göra många praktiska övningar som hjälper dig att lära dig att agera i situationer som kräver första hjälpen och ger dig modet att hjälpa.

FRK Första Hjälpen FHJ 1® passar för alla som vill få goda kunskaper och färdigheter i att ge första hjälpen i olika nödsituationer. Du kan delta i kursen utan tidigare första hjälpen-utbildning eller så kan du komma för att repetera dina första hjälpen-färdigheter.

Du kan lära dig grunderna i första hjälpen på den här kursen:

FRK Första Hjälpen FHJ 1®

FRK Första Hjälpen FHJ 2® är en avancerad första hjälpen-fördjupningskurs som du kan delta i om du har en giltig behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1®. På kursen repeteras färdigheter i livräddande första hjälpen som du redan lärt dig, varefter man går vidare till avancerade ämnen.

I kursen lär du dig på ett praktiskt sätt, bland annat återupplivning av spädbarn, barn och en drunknad person. Du lär dig att ge första hjälpen vid sjukdomsanfall, skador orsakade av kyla eller värme samt ryggradsskador. Kursen ger dig beredskap att agera under krävande förhållanden.

FRK Första Hjälpen FHJ 2® ger goda första hjälpen-färdigheter för fritidsaktiviteter som innebär en särskild olycksrisk, såsom ridning, dykning eller utförsåkning.

Avancerade första hjälpen-färdigheter lär du dig i vår kurs:

FRK Första Hjälpen FHJ 2®

Första hjälpen-kursens genomföringsväg

Det är möjligt att uppdatera Röda Korsets första hjälpen-kurser med kurser i livräddande första hjälpen för tre år framåt. Den tidigare behörigheten måste vara giltig när du deltar i uppdateringskursen.

Du kan genomföra första hjälpen-kurser i till exempel nedanstående ordning.

Därefter börjar omgången om igen. De kompetensbevis som erhålls från utbildningarna är giltiga i tre år i taget, och med denna exempelmodell kommer din första hjälpen-behörighet att vara giltig i 12 år innan omgången återupptas.

Bekanta dig med våra första hjälpen-kurser>

1.

Du genomför FRK Första Hjälpen FHJ 1®

Du kommer att få FRK Första Hjälpen FHJ 1®-certifikat.

2.

Efter tre år kan du ta FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs, som uppdaterar FRK Första Hjälpen FHJ 1®-kvalifikationen i ytterligare tre år.

› Du får certifikatet FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®, som fungerar tillsammans med FRK Första Hjälpen FHJ 1®-certifikatet som bevis på giltigheten av kvalifikationen.

3.

Efter tre år kan du ta FRK Första Hjälpen FHJ 2®.

› Du kommer att få FRK Första Hjälpen FHJ 2®-certifikat.

4.

Efter tre år, ta FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t®, som förlänger FRK Första Hjälpen FHJ 2®-kvalifikationen ytterligare tre år.

› Du kommer att få FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t®-certifikat, som fungerar tillsammans med FRK Första Hjälpen FHJ 2®-certifikat som bevis på giltigheten av kvalifikationen.

Kom med och lär dig första hjälpen-färdigheter med oss

Välj rätt första hjälpen-utbildning för dig i vår kurskalender och anmäl dig redan i dag!

Boka en första hjälpen-kurs

Punainen Risti Ensiapus första hjälpen tränare med utbildningsverktygväska.

Image

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss för att hitta den utbildning i första hjälpen som passar dina behov.