Lär dig första hjälpen på svenska! Kolla in vår kurskalender för att upptäcka våra öppna första hjälpen-kurser. Klicka här >

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®

I utbildningen FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® lär du dig de viktigaste kunskaperna och färdigheterna för att rädda liv. Kursen ger dig mod att agera i plötsliga situationer som kräver livräddande första hjälpen.

Boka en första hjälpen-kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®

Viktiga kunskaper och färdigheter för livräddande första hjälpen

I FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® ingår förutom teori om livräddande första hjälpen också praktiska övningar av de viktigaste åtgärderna för livräddande första hjälpen under ledning av en utbildare.

Du får till exempel lära dig återupplivning, hur man använder en defibrillator, hur man stoppar en kraftig blödning och första hjälpen för en person som håller på att kvävas.

Med den här kursen kan du också uppdatera en giltig behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1® eller FRK Första Hjälpen FHJ 2® en gång för tre år framåt.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® passar dig när du vill lära dig första hjälpen-färdigheter för hemmet, fritiden, din hobby eller arbetsplatsen. Du kan delta i kursen utan tidigare utbildning i första hjälpen.

Efter att ha genomfört första hjälpen-kursen får du ett FRK första hjälpen-intyg, som är giltigt i tre år.

Läs mer om genomförande av första hjälpen-kurserna >

Varaktighet
4 x 45 min

Antal deltagare, max.
Närstudier 15 personer, webinar 20 personer

Genomförandeformer
Närutbildning, webbinarium

Kursens pris
från 100 € + moms 24 %

Punainen Risti Ensiapus kurser passar alla och Punainen Risti Ensiapu-intyget är giltigt i tre år. Vi hjälper dig gärna att välja och boka en första hjälpen-kurs.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® passar särskilt för dig som

 • vill lära sig första hjälpen och inte har någon tidigare första hjälpen-utbildning
 • vill lära sig de viktigaste kunskaperna och färdigheterna i livräddande första hjälpen
 • vill säkerställa första hjälpen-kompetens i en miljö med låg olycksrisk såsom kontor, butik, restaurang eller distansarbete samt olika sorters hobbyverksamhet
 • vill uppdatera giltighetstiden för en behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1® eller FRK Första Hjälpen FHJ 2® för tre år framåt eller repetera de kunskaper och färdigheter du redan har lärt dig.

Boka en första hjälpen-kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® innehåll

 • Åtgärder i en nödsituation
 • Igenkänning och första hjälpen av medvetslös person
 • Hjärt-lungräddning och användning av rådgivande defibrillator
 • Första hjälpen åt person som håller på att kvävas

 

 • Stoppande av riklig blödning i extremitet
 • Chock
 • Förebyggande av olyckor
 • Gruppvisa specialteman

 

Letar du efter en kurs för personal eller en grupp?

Förutsättningarna är olika på varje arbetsplats och vi kan välja ut prioriteringar i vår första hjälpen-utbildning för att bäst tjäna din organisations mål.

Bekanta dig med beställningskurser

Punainen Risti Ensiapus första hjälpen tränare med utbildningsverktygväska.

Image

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss för att hitta den utbildning i första hjälpen som passar dina behov.