Lär dig första hjälpen på svenska! Kolla in vår kurskalender för att upptäcka våra öppna första hjälpen-kurser. Klicka här >

FRK Livräddande Första Hjälpen 4® online kurs

I FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs lär du dig i din egen takt de viktigaste livräddningskunskaperna och färdigheterna. Kursen ger dig mod att agera i plötsliga situationer som kräver livräddande första hjälpen.

Boka en första hjälpen-kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs

Lär dig de viktigaste första hjälpen-färdigheterna i din egen takt var och när du vill

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs är en interaktiv uppsättning teori, flervalsfrågor, animationer, videor och självständigt genomförda första hjälpen-övningar. FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs innehåller ämnen för första hjälpen-utbildning för elbranschen i enlighet med elsäkerhetsstandarden SFS6002.

Med den här kursen kan du också uppdatera en giltig behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1® eller FRK Första Hjälpen FHJ 2® en gång för tre år framåt.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs passar dig när du vill lära dig första hjälpen-färdigheter för hemmet, fritiden, din hobby eller arbetsplatsen. Du kan delta i kursen utan tidigare utbildning i första hjälpen.

Efter att ha genomfört första hjälpen-kursen får du ett Punainen Risti Ensiapu-intyg, som är giltigt i tre år.

Läs mer om genomförande av första hjälpen-kurserna >

Varaktighet
4 x 45 min

Antal deltagare
Inte begränsat

Genomförandeformer
Onlineutbildning

Kursens pris
85 € + moms 24 %

Punainen Risti Ensiapus kurser passar alla och Punainen Risti Ensiapu-intyget är giltigt i tre år. Vi hjälper dig gärna att välja och boka en första hjälpen-kurs.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs passar särskilt för dig som:

 • vill lära sig första hjälpen och inte har någon tidigare första hjälpen-utbildning
 • vill gå en första hjälpen-kurs i din egen takt, ta pauser och återuppta kursen igen vid en tidpunkt som passar dig
 • vill säkerställa första hjälpen-kompetens i en miljö med låg olycksrisk såsom kontor, butik, restaurang eller distansarbete samt olika sorters hobbyverksamhet
 • vill uppdatera giltighetstiden för en behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1® eller FRK Första Hjälpen FHJ 2® för tre år framåt eller repetera de kunskaper och färdigheter du redan har lärt dig.

Boka en första hjälpen-kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 4® online kurs innehåll

 • Åtgärder i en nödsituation
 • Återupplivning och hjärtstartaren
 • Medvetslöshet
 • Främmande föremål i luftvägarna

 

 • Sårbrännskador och elektriska stötar
 • Riklig blödning
 • Chock
 • Förebyggande av olyckor

 

Letar du efter en kurs för personal eller en grupp?

Förutsättningarna är olika på varje arbetsplats och vi kan välja ut prioriteringar i vår första hjälpen-utbildning för att bäst tjäna din organisations mål.

Bekanta dig med beställningskurser

Punainen Risti Ensiapus första hjälpen tränare med utbildningsverktygväska.

Image

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss för att hitta den utbildning i första hjälpen som passar dina behov.