FRK Livräddande Första Hjälpen 4® onlinekurs

I FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® onlinekurs lär du dig i din egen takt de viktigaste livräddningskunskaperna och färdigheterna. Kursen ger dig mod att agera i plötsliga situationer som kräver livräddande första hjälpen.

Boka en första hjälpen-kurs

Lär dig de viktigaste första hjälpen-färdigheterna i din egen takt var och när du vill

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® onlinekurs är en interaktiv uppsättning teori, flervalsfrågor, animationer, videor och självständigt genomförda första hjälpen-övningar. FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® onlinekurs innehåller ämnen för första hjälpen-utbildning för elbranschen i enlighet med elsäkerhetsstandarden SFS6002.

Med den här kursen kan du också uppdatera en giltig behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1® eller FRK Första Hjälpen FHJ 2® en gång för tre år framåt.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® onlinekurs passar dig när du vill lära dig första hjälpen-färdigheter för hemmet, fritiden, din hobby eller arbetsplatsen. Du kan delta i kursen utan tidigare utbildning i första hjälpen.

Efter att ha genomfört första hjälpen-kursen får du ett Punainen Risti Ensiapu-intyg, som är giltigt i tre år.

Läs mer om genomförande av första hjälpen-kurserna >

Varaktighet
4 x 45 min

Antal deltagare
Inte begränsat

Genomförandeformer
Onlineutbildning

Kursens pris
85 € + moms 24 %

Punainen Risti Ensiapus kurser passar alla och Punainen Risti Ensiapu-intyget är giltigt i tre år. Vi hjälper dig gärna att välja och boka en första hjälpen-kurs.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® onlinekurs passar särskilt för dig som:

 • vill lära sig första hjälpen och inte har någon tidigare första hjälpen-utbildning
 • vill gå en första hjälpen-kurs i din egen takt, ta pauser och återuppta kursen igen vid en tidpunkt som passar dig
 • vill säkerställa första hjälpen-kompetens i en miljö med låg olycksrisk såsom kontor, butik, restaurang eller distansarbete samt olika sorters hobbyverksamhet
 • vill uppdatera giltighetstiden för en behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1® eller FRK Första Hjälpen FHJ 2® för tre år framåt eller repetera de kunskaper och färdigheter du redan har lärt dig.

Boka en första hjälpen-kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 4® onlinekurs innehåll

 • Åtgärder i en assistanssituation
 • Identifiering av och första hjälpen för en medvetslös person
 • Hjärt-lungräddning för en vuxen person
 • Användning av hjärtstartare (defibrillator)
 • Första hjälpen för någon som håller på att kvävas

 

 • Sår, brännskador och elstötar
 • Stoppa större blödningar
 • Första hjälpen vid störning i blodcirkulationen (chock)
 • Förebyggande av olyckor

 

Letar du efter en kurs för personal eller en grupp?

Förutsättningarna är olika på varje arbetsplats och vi kan välja ut prioriteringar i vår första hjälpen-utbildning för att bäst tjäna din organisations mål.

Bekanta dig med beställningskurser

Punainen Risti Ensiavulla on Suomen parhaat ensiavun ja terveystiedon kouluttajat ja asiantuntijat. Voit luottaa osaamiseemme ja laatuumme.