Lär dig första hjälpen på svenska! Kolla in vår kurskalender för att upptäcka våra öppna första hjälpen-kurser. Klicka här >

FRK Säkerhetspass för säkerhet under arbetsdagen

SPR Turvapassi® (FRK Säkerhetspass) är en dagslång säkerhetsutbildning för organisationer, som omfattar grunderna i livräddande första hjälpen samt stärkande av arbetarskydds- och brandsäkerhetskompetens. Syftet med utbildningen är att främja säkerheten såväl för personalen på företaget eller verksamhetsstället som för kunderna.

Begär en offert

FRK Säkerhetspass

Övergripande säkerhetsutbildning för arbetsplatsen

FRK Säkerhetspass är en endagsutbildning som säkerställer personalens kunskaper i arbetarskydd, brandsäkerhet och första hjälpen.

Utbildningen går igenom risksituationer på arbetsplatsen och beredskapen för dem, åtgärder i olika hotfulla situationer samt primärsläckningsåtgärder. Utbildningen omfattar självständiga, frivilliga förhandsuppgifter samt mångsidiga uppgifter och övningar i närutbildning, riktade till kundens bransch.

Utbildningen FRK Säkerhetspass lämpar sig utmärkt för till exempel personer som arbetar inom handeln, men lämpar sig också väl för andra branscher med olika säkerhetsrisker. Man kan delta i kursen utan tidigare säkerhets- eller första hjälpen-utbildning.

Intyget FRK Säkerhetspass och mobilintyget FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® som en avlagd kurs ger, är giltiga i tre år.

Begär offert på utbildningen FRK Säkerhetspass >

Längd
8 timmar

Antal deltagare
30–40 personer

Genomförandeformer
Närutbildning

Kursens pris
Begär en offert

FRK Säkerhetspass lämpar sig för många arbetsmiljöer.

FRK Säkerhetspass lämpar sig särskilt för dig som

 • vill lära dig om ämnen som rör säkerhet och inte har tidigare säkerhets- eller första hjälpen-utbildning
 • vill göra din arbetsdag säkrare inom handeln eller andra branscher där det finns olika säkerhetsrisker
 • vill säkerställa ditt kunnande och mod när det gäller att identifiera och släcka eldsvådeungar i din arbetsmiljö.

Boka ett Teams-möte med oss så diskuterar vi mer >

Utbildningen FRK Säkerhetspass omfattar tre viktiga temahelheter:

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®

Avsnittets längd: 4 x 45 min

Personligt certifierad FRK första hjälpen-utbildning om grunderna i livräddande första hjälpen. Utöver kursämnena kan särskilda behov i arbetsmiljön beaktas i utbildningen.

Innefattar mobilintyget FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®, som är giltigt i tre år.

 • Åtgärder i en nödsituation
 • Igenkänning och första hjälpen av medvetslös person
 • Hjärt-lungräddning
 • Användning av rådgivande defibrillator
 • Första hjälpen åt person som håller på att kvävas
 • Stoppande av riklig blödning i extremitet
 • Chock
 • Förebyggande av olyckor

 

Arbetarskydd och hotfulla situationer

Avsnittets längd: 100 min

Säkerheten i arbetsmiljön påverkas av flera olika faktorer. En del kan man påverka genom sina egna handlingar, men i vissa situationer behövs allmänna och verksamhetsställesspecifika anvisningar. Andelen skräddarsys efter kundens bransch
och kan innefatta t.ex.

 • Den allmänna säkerheten på arbetsplatsen samt identifiering och förutseende av och beredskap för risker
 • Belastnings- och riskfaktorer på arbetsplatsen
 • Säkra arbetsmetoder
 • Hot om våld på arbetsplatsen
 • Verbal och icke-verbal kommunikation
 • Uppkomsten av hotfulla situationer
 • Att möta hotfulla personer
 • Lagstiftning
 • Eftervård efter en kris

 

Brandsäkerhet

Avsnittets längd: 100 min

Syftet med brandsäkerhetsavsnittet är att få tillräckligt med kunskaper och mod för att identifiera och släcka eldsvådeungar. Vid behov skräddarsys avsnittet efter kundens bransch.

 • Allmän brandsäkerhet
 • Riskkartläggning/eventuell säkerhetspromenad
 • Förebyggande åtgärder och förbättring av brandsäkerheten på företaget
 • Åtgärder i händelse av olycka/brand
 • Brandens förlopp och farlighet
 • Primärsläckningsutrustning och släckning

Prata med våra försäljare

Boka ett möte med oss för att diskutera mer om er organisations behov när det gäller utbildning i första hjälpen.

Boka tid för en Teams-diskussion

Hymyilevä nainen toimistossa, taustalla ensiapulaukku.