Lär dig första hjälpen på svenska! Kolla in vår kurskalender för att upptäcka våra öppna första hjälpen-kurser. Klicka här >

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t®

I utbildningen FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® lär du dig omfattande färdigheter och får mod att agera i plötsliga livshotande situationer som kräver livräddande första hjälpen.

Boka en första hjälpen-kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t®

Första hjälpen-färdigheter och mod att hjälpa till i en nödsituation

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® innehåller ett brett spektrum av ämnen kopplade till livräddande första hjälpen och inspirerar dig att lära dig livets viktigaste färdigheter genom mångsidiga övningar.

Detta är en heldagskurs i livräddande första hjälpen där du kan lära dig till exempel återupplivning, hur man använder en defibrillator, hur man bandagerar sår och hur man ger första hjälpen vid olika sjukdomsanfall.

Med den här kursen kan du också uppdatera en giltig behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1® eller FRK Första Hjälpen FHJ 2® en gång för tre år framåt.

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® passar dig när du vill lära dig första hjälpen-färdigheter för hemmet, fritiden, din hobby eller arbetsplatsen. Du kan delta i kursen utan tidigare utbildning i första hjälpen.

Efter att ha genomfört första hjälpen-kursen får du ett FRK första hjälpen-intyg, som är giltigt i tre år.

Läs mer om genomförande av första hjälpen-kurserna >

Varaktighet
8 x 45 min

Antal deltagare, max.
Närstudier 15 personer, webinar 20 personer

Genomförandeformer
Närstudier, webinar, kombinationsutbildning

Kursens pris
från 125 € + moms 24 %

Punainen Risti Ensiapus kurser passar alla och Punainen Risti Ensiapu-intyget är giltigt i tre år. Vi hjälper dig gärna att välja och boka en första hjälpen-kurs.

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® passar särskilt för dig som

 • vill lära sig livräddande första hjälpen och inte har någon tidigare första hjälpen-utbildning
 • vill lära sig första hjälpen-ämnen mångsidigt och flexibelt genom teori och praktiska övningar
 • vill säkerställa första hjälpen-kompetens i en miljö med låg olycksrisk såsom kontor, butik, restaurang eller distansarbete samt olika sorters hobbyverksamhet
 • vill uppdatera giltighetstiden för en behörighet från FRK Första Hjälpen FHJ 1® eller FRK Första Hjälpen FHJ 2® för tre år framåt eller repetera de kunskaper och färdigheter du redan har lärt dig.

Boka en första hjälpen-kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® innehåll

 • Åtgärder i en nödsituation
 • Igenkänning och första hjälpen av medvetslös person
 • Hjärt-lungräddning och användning av rådgivande
  defibrillator
 • Första hjälpen åt person som håller på att kvävas
 •  Sjukdomsanfall (bröstsmärta, lågt blodsocker, störningar i blodcirkulationen i hjärnan, kramper, allvarlig allergisk reaktion)
 • Stoppande av riklig blödning i extremitet
 • Chock
 • Sår
 • Brännskador
 • Förebyggande av olyckor
 • Hälsofrämjandet
 • Psykisk första hjälpen
 • Gruppvisa specialteman

Letar du efter en kurs för personal eller en grupp?

Förutsättningarna är olika på varje arbetsplats och vi kan välja ut prioriteringar i vår första hjälpen-utbildning för att bäst tjäna din organisations mål.

Bekanta dig med beställningskurser

Punainen Risti Ensiapus första hjälpen tränare med utbildningsverktygväska.

Image

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss för att hitta den utbildning i första hjälpen som passar dina behov.