Lär dig första hjälpen på svenska! Kolla in vår kurskalender för att upptäcka våra öppna första hjälpen-kurser. Klicka här >

Jämförelsetabell över innehållet i FRK första hjälpen-utbildningar

Jämförelsetabell över innehållet i FRK första hjälpen-utbildningar

Ämnesinnehållets omfattning beror på kursens timantal.

 

INNEHÅLL FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® FRK Första Hjälpen FHJ 1® FRK Första Hjälpen FHJ 2®
Åtgärder vid nödsituationer  –
Igenkänning och första hjälpen av medvetslös person  –
Hjärt-lungräddning  –
Användning av hjärtstartare (defibrillator)  –
Första hjälpen för någon som håller på att kvävas  –
Stoppande av riklig blödning i extremitet  –
Chock  –
Förebyggande av olyckor**  –
Första hjälpen vid de vanligaste sjukdomsanfallen  –
Första hjälpen vid de mest typiska såren och brännskadorna  –
Hälsofrämjande**  –
Psykisk första hjälpen **  –
Första hjälpen vid ledskador och frakturer  –
Andra olyckor  –
Första hjälpen vid förgiftning  –
Repetition av livräddande första hjälpen
Återupplivning av barn, bebis och en drunknad person *
Första bedömning
Frakturer och ryggradsskador, huvudskador
Skador orsakade av köld (köldskador) och hypotermi
Insjuknande orsakat av värme
Psykisk första hjälpen
Innehåll och övningar enligt målgrupp ***
Utbildningarnas särskilda tonvikt enligt gruppen

* Vid behov, enligt målgruppen även i andra kurser.
** Behandlas tillsammans med andra ämnen i kursen.
*** FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® onlinekurs är också lämplig för yrkesverksamma i elbranschen (sår, brännskador, elektriska stötar)

Obs! Intyget från FRK Första Hjälpen FHJ 1® måste vara i kraft för att delta i FRK Första Hjälpen FHJ 2®.

Image

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss för att hitta den utbildning i första hjälpen som passar dina behov.