Jämförelsetabell över innehållet i Punainen Risti Ensiapus utbildningar

Jämförelsetabell över innehållet i Punainen Risti Ensiapus utbildningar

Ämnesinnehållets omfattning beror på kursens timantal.

INNEHÅLL FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® FRK Livräddande första hjälpen 8 t® FRK Första Hjälpen FHJ 1® FRK Första Hjälpen FHJ 2®
Åtgärder i en assistanssituation
Första hjälpen för en medvetslös person
Hjärt-lungräddning för en vuxen person
Användning av hjärtstartare (defibrillator)
Första hjälpen för någon som håller på att kvävas
Stoppa större blödningar
Första hjälpen vid störning i blodcirkulationen (chock)
Förebyggande av olyckor**
Första hjälpen vid de vanligaste sjukdomsanfallen
Första hjälpen vid de mest typiska såren och brännskadorna
Hälsofrämjande**
Mental första hjälpen **
Första hjälpen vid ledskador och frakturer
Andra olyckor
Första hjälpen vid förgiftning
Repetition av livräddande första hjälpen
Återupplivning av barn, spädbarn och en drunknad person *
Första stegen i assistanssituation
Frakturer och ryggradsskador, huvudskador
Skador till följd av kyla (förfrysning) och hypotermi
Sjukdomstillstånd orsakade av värme
Psykisk första hjälpen
Innehåll och övningar enligt målgrupp ***
Utbildningarnas särskilda tonvikt enligt gruppen

* Vid behov, enligt målgruppen även i andra kurser.
** Behandlas tillsammans med andra ämnen i kursen.
*** FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® onlinekurs är också lämplig för yrkesverksamma i elbranschen (sår, brännskador, elektriska stötar)
Obs! Intyget från FRK Första Hjälpen FHJ 1® måste vara i kraft för att delta i FRK Första Hjälpen FHJ 2®.