Ensiapu on kansalaistaito

Auttaja kääntää autettavan kylkiasentoon.

Kun ensiapukurssit räätälöidään työympäristöön ja -tehtäviin sopivin painotuksin, yritykset ja työntekijät saavat koulutuksesta täyden hyödyn.

haastattelu ja teksti: Mikaela Katro

Ensiaputaitoisista työntekijöistä on yritykselle hyötyä monin tavoin. Ensiapukoulutus vähentää sairauspoissaoloja, lyhentää toipumisaikaa sekä ennaltaehkäisee työtapaturmia. Myös vakavien työtapaturmien määrä vähenee, kun ensiapukoulutus lisää valveutuneisuutta ja edistää työturvallisuusajattelua.

Tapaturmien ennaltaehkäisevä vaikutus syntyy, kun opitaan tunnistamaan oman työympäristön riskit, SPR Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK® Maarit Kuja-Kanto sanoo.

Jokainen voi oppia pelastamaan hengen ja toimimaan ensiapua vaativissa tilanteissa.

Työpaikan ensiapukurssilla opituista taidoista on elinikäistä hyötyä myös vapaa-ajalla, harrastuksissa ja kotona.

SPR ensiapukurssi osana yrityksen työturvallisuutta

SPR ensiapukurssien sisältö räätälöidään aina yrityskohtaisesti – kuhunkin työympäristöön ja työtehtäviin sopivin painotuksin. Tarkoituksena on Kuja-Kannon mukaan havahduttaa ihmiset ymmärtämään ja ennakoimaan oman työpaikan riskejä. SPR ensiapukurssin sisältö voidaan muokata työntekijöiden todelliseen arkeen soveltuvaksi.

Näin koulutuksessa huomioidaan juuri kyseiseen työhön liittyvät vaaranpaikat. Kuja-Kannon mukaan SPR ensiapukoulutuksen voi suorittaa lähikoulutuksena, verkossa esimerkiksi webinaarina tai näiden yhdistelmänä, jolloin puolet tehdään lähikoulutuksena ja puolet verkossa.

Jokaiselle yritykselle löytyy aivan varmasti sopiva toteutusvaihtoehto, päättää Kuja-Kanto.


Tutustu kurssivalikoimaamme ja varmista työpaikkasi ensiapuvalmius tilaamalla ensiapukoulutus henkilöstöllesi!

Image

Voimmeko olla avuksi?

Ota meihin yhteyttä ja etsitään sinun tarpeisiisi sopiva ensiapukoulutus.