Punainen Risti Ensiapu Oy pähkinänkuoressa

 

Punainen Risti Ensiapu on aloittanut toimintansa 1.9.2017. Yhtiön omistavat 100 % Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto ja piirit. Koulutustemme ja palveluidemme tuotto käytetään Suomen Punaisen Ristin kotimaan toimintaan. Katso ylempänä oleva lyhyt video aiheesta.

Punainen Risti Ensiapu jakautuu kahteen yksikköön; Punainen Risti Ensiapu, koulutuspalvelut ja Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmat.

Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmat

 • Ylläpitää, kehittää ja tuottaa ensiapukoulutusten toteutusohjeet ja koulutusmateriaalit (verkko-, PP-esitys- ja kuvamateriaalit)
 • Järjestää ensiavun kouluttajien perus- ja täydennyskoulutusta
 • Todistus- ja pätevyyksien hallintajärjestelmä Competence Adminin rekisterinpitäjä, sekä koulutusportaalin ylläpitäjä ja kehittäjä
 • Hallinnoi kumppanuussopimuksia
 • Kumppaneiden ja kouluttajien asiakaspalvelu
  • Kumppaneita ovat organisaatiot, jotka järjestävät Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaista ensiapukoulutusta
  • Yli 600 kumppaniorganisaatiota

Lisätietoja

Ensiaputodistus.fi

Ensiavunkouluttajat.fi

Punainen Risti Ensiapu, koulutuspalvelut

 • Järjestää Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisia sertifioituja ensiapukoulutuksia sekä myy ensiapu- ja turvatuotteita kurssien yhteydessä sekä Ensiaputuote.fi -verkkokaupassa
 • Avoimet yleisökurssit, tilauskurssit, sopimusasiakkuudet
 • Ammattipätevyyskoulutukset
 • Räätälöidyt koulutusohjelmat asiakkaan tarpeiden mukaan
  • Ensiapuharjoitukset
  • EA-kurssin ja alkusammutuksen yhdistelmät
  • TYHY-päivät
 • Koulutuspalveluilla kaksi omaa koulutustuotetta
  • Sankarikoulutus, yhteistyö LähiTapiolan kanssa
  • SPR Turvapassikoulutus
 • Koulutusyhteistyö SPR-osastojen kanssa

Lisätietoja

Ensiapukoulutus.fi

Ensiaputuote.fi

Punainen Risti Ensiavun kotipaikka on Helsinki, jossa sijaitsevat suurimmat koulutustilamme Hietaniemenkadulla. Helsingin lisäksi koulutustiloja on useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea, joten pystymme palvelemaan asiakkaitamme kaikkialla Suomessa.

Yhteystiedot ›

Punainen Risti Ensiavun yhtiökokous ja hallitus

Punainen Risti Ensiavun yhtiökokous on korkein päättävä elin, joka valitsee osakkaiden nimeämät henkilöt yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi. Hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta toiminnasta. Suomen Punaisen Ristin pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Punainen Risti Ensiavun hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka osallistuu yhtiön hallituksen kokouksiin.

Punainen Risti Ensiavun hallitukseen kuuluu omistajan, eli Punaisen Ristin keskustoimiston ja piirien edustajat, sekä laajan kokemuksen omaavia terveydenhuollon ja liike-elämän edustajia.

Hallituksen puheenjohtaja

 • Elina Piispanen, hallitusammattilainen, Fit Advice Oy:n toimitusjohtaja

Hallituksen jäsenet

 • Maaret Castrén, toimialajohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
 • Kaisa Höijer, liiketoimintajohtaja, LähiTapiola
 • Tero Hintsa, toiminnanjohtaja, SPR Länsi-Suomen piiri
 • Ilpo Kiiskinen, viestintäjohtaja, Suomen Punainen Risti
 • Mika Asikainen, toiminnanjohtaja,  SPR Kaakkois-Suomen piiri
 • Max Lindholm, piirihallituksen varapuheenjohtaja, SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri
 • Kristiina Kumpula, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri, läsnäolo- ja puheoikeus
 • Anne Pellinen, toimitusjohtaja, sihteeri