Anna työntekijälle tai yhteistyökumppanille kesälahjaksi ensiaputaidot ♥ Paljon toivotut lahjakortit ensiavun verkkokoulutukseen ovat nyt saatavilla. Tutustu ja pyydä tarjous >

Punainen Risti Ensiapu

Punainen Risti Ensiapu on osa Suomen Punaisen Ristin ja koko maan valmiuden ja varautumisen kokonaisuutta. Koulutamme auttajia, jotka osaavat ja uskaltavat toimia yllättävissä ensiapua vaativissa tilanteissa.

Tavoitteemme on, että jokaisessa kodissa ja työpaikalla on ensiaputaitoisia ihmisiä.

Olemme osa Suomen Punaista Ristiä

Punainen Risti Ensiapu on aloittanut toimintansa 1.9.2017. Yhtiön omistavat kokonaan Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto ja piirit, ja toimintaamme ohjaavat Punaisen Ristin periaatteet, eettiset toimintaohjeet ja halu suojella elämää.

Ensiapukoulutus-, ensiaputuote- ja turvatuotemyynnistä saatava tuotto ohjataan Punaisen Ristin kotimaan valmius- ja ystävätoiminnan tukemiseen meidän kaikkien hyväksi. Osallistumalla Punaisen Ristin ensiapukoulutukseen olet osa avun ketjua.

Lue lisää arvoistamme, yhteiskuntavastuustamme sekä strategiastamme täältä.

Punainen Risti Ensiapu jakautuu kahteen yksikköön

Koulutuspalveluissa järjestämme Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaista, maksullista ensiavun ja terveystiedon koulutusta yksityishenkilöille, yhteisöille ja yrityksille. Tarjontamme sisältää kaikille avoimet ensiapukoulutukset, tilauskoulutukset ja sopimusasiakkuudet sekä direktiivien mukaiset ammattipätevyyskoulutukset ammattiautoilijoille ja -kuljettajille.

Toteutamme  koulutusyhteistyötä Punaisen Ristin osastojen kanssa ympäri Suomen. Myymme ensiapu- ja turvatuotteita  Punaisen Ristin kaupassa.

Koulutusohjelmissa ylläpidämme, kehitämme ja tuotamme Punaisen Ristin ensiapukoulutusten toteutusohjeet ja koulutusmateriaalit. Järjestämme SPR Ensiavun kouluttajien perus- ja täydennyskoulutuksia ja  hallinnoimme sähköistä koulutus- ja pätevyysjärjestelmä Competence Adminia.

Meillä on ympäri Suomen yli 700 Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia ensiapukursseja järjestävää kumppaniorganisaatiota. Kumppanuustukemme toimii niin kumppaniorganisaatioiden kuin ensiavun kouluttajien tukena.

Punainen Risti Ensiavulla on Suomen parhaat ensiavun ja terveystiedon kouluttajat ja asiantuntijat. Voit luottaa osaamiseemme ja laatuumme.

Toimimme ympäri Suomen

Kotipaikkamme on Helsinki, jossa sijaitsevat suurimmat koulutustilamme. Helsingin lisäksi koulutustiloja on useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea ja järjestämme ensiapukoulutuksia myös verkkototeutuksina, joihin voi osallistua paikasta riippumatta. Näin pystymme palvelemaan asiakkaitamme kaikkialla Suomessa.

Tutustu SPR ensiapukursseihin >

Punainen Risti Ensiavun yhtiökokous ja hallitus

Yhtiökokous on Punainen Risti Ensiavun korkein päättävä elin, joka valitsee osakkaiden nimeämät henkilöt yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi. Hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä, vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnasta. Suomen Punaisen Ristin pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Punainen Risti Ensiavun hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka osallistuu yhtiön hallituksen kokouksiin.

Punainen Risti Ensiavun hallitukseen kuuluu omistajan eli Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston ja piirien edustajat sekä laajan kokemuksen omaavia terveydenhuollon ja liike-elämän edustajia.

Hallituksen puheenjohtaja

  • Elina Piispanen, hallitusammattilainen, Fit Advice Oy:n toimitusjohtaja

Hallituksen jäsenet

  • Mika Asikainen, toiminnanjohtaja,  SPR Kaakkois-Suomen piiri
  • Maaret Castrén, toimialajohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
  • Tero Hintsa, toiminnanjohtaja, SPR Länsi-Suomen piiri
  • Kaisa Höijer, liiketoimintajohtaja, LähiTapiola
  • Ilpo Kiiskinen, viestintäjohtaja, Suomen Punainen Risti
  • Max Lindholm, piirihallituksen varapuheenjohtaja, SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri
  • Kristiina Kumpula, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri, läsnäolo- ja puheoikeus
  • Anne Pellinen, toimitusjohtaja, sihteeri

Voimmeko olla avuksi?

Ota meihin yhteyttä ja etsitään sinun tarpeisiisi sopiva ensiapukoulutus.