Poikkeusaukiolo asiakaspalvelussamme:  Asiakaspalvelumme on 20.-24.5.2024 poikkeuksellisesti tavoitettavissa puhelimitse klo 8.00-14.00. Voit myös laittaa meille sähköpostia osoitteeseen ensiapukoulutus@redcross.fi.

SPR Turvapassi® työpäivän turvaksi

SPR Turvapassi® on organisaatioille suunnattu työpäivän mittainen turvallisuuskoulutus, joka sisältää hätäensiavun perusteet sekä työ- ja paloturvallisuusosaamisen vahvistamisen. Koulutus edistää niin yrityksen tai toimipisteen henkilöstön kuin asiakkaiden turvallisuutta.

Pyydä tarjous

SPR Turvapassi®

Työpaikan kokonaisvaltainen turvallisuuskoulutus

SPR Turvapassi® on yhden työpäivän mittainen turvallisuuskoulutus, jolla varmistatte henkilöstön työ-, paloturvallisuus- ja ensiaputaidot. Koulutuksessa käydään läpi työpaikan riskitilanteita ja niihin varautumista, toimintaa erilaisissa uhkatilanteissa sekä alkusammutustoimia.

Kouluttajina eri osioissa toimivat kyseisten alojen ammattilaiset, esimerkiksi ensiavun aihekokonaisuuden kouluttajana on ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK®. Koulutus sisältää itsenäisesti suoritettavia, vapaaehtoisia ennakkotehtäviä sekä lähikoulutuksessa toteutettavia asiakkaan toimialalle suunnattuja monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia.

SPR Turvapassi®-koulutus sopii erinomaisesti esimerkiksi kaupan alalla työskenteleville, mutta se soveltuu hyvin myös muille aloille, joissa esiintyy erilaisia turvallisuusriskejä. Kurssille voi tulla ilman aiempaa turvallisuus- tai ensiapukoulutusta.

Koulutuksesta saatavat SPR Turvapassi®-todistus ja SPR Hätäensiapukurssi 4 t®mobiilitodistus ovat voimassa kolme vuotta.

Pyydä tarjous SPR Turvapassi®-koulutuksesta tai varaa tapaaminen kanssamme niin keskustellaan lisää.

Kesto
8 tuntia

Osallistujamäärä
30–40 hlöä

Toteutusmuodot
Lähikoulutus

Kurssin hinta
Pyydä tarjous

SPR Turvapassi® sopii moneen työympäristöön.

SPR Turvapassi® sopii erityisesti teille, kun

 • haluatte oppia turvallisuuden aiheita ja teillä ei ole aiempaa turvallisuus- tai ensiapukoulutusta,
 • haluat tehdä työpäivästänne turvallisemman kaupan alalla tai muulla alalla, jossa esiintyy erilaisia turvallisuusriskejä,
 • haluat varmistaa osaamisenne ja rohkeuden palonalkujen tunnistamisessa ja sammuttamisessa työympäristössänne.

Varaa Teams-tapaaminen kanssamme, niin keskustellaan lisää >

SPR Turvapassi®-koulutus sisältää kolme tärkeää aihekokonaisuutta:

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®

Osuuden kesto: 4 x 45 min

Henkilösertifioitu SPR ensiapukoulutus hätäensiavun perusteista. Koulutuksessa voidaan huomioida kurssiaiheiden lisäksi työympäristön erityistarpeet.

Sisältää SPR Hätäensiapukurssi 4 t®-mobiilitodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta.

 • Toiminta auttamistilanteessa
 • Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • Aikuisen painelu-puhalluselvytys
 • Sydäniskurin (defibrillaattori) käyttö
 • Tukehtuvan henkilön ensiapu
 • Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Verenkierron häiriötilan ensiapu (sokki)
 • Tapaturmien ennaltaehkäisy

 

Työturvallisuus ja uhkatilanteet

Osuuden kesto: 100 min

Työympäristön turvallisuuteen vaikuttavat useat eri tekijät. Osaan voi vaikuttaa omalla toiminnallaan, mutta joissakin tilanteissa tarvitaan yleisiä sekä toimipaikkakohtaisia ohjeistuksia. Osuus räätälöidään asiakkaan toimialan
mukaan ja voi sisältää esim.

 • Työpaikan yleinen turvallisuus ja riskien tunnistaminen, ennakointi ja varautuminen
 • Kuormitus- ja vaaratekijät työpaikalla
 • Turvalliset työtavat
 • Väkivallan uhka työpaikalla
 • Sanallinen ja sanaton viestintä
 • Uhkatilanteen syntyminen
 • Uhkaavan henkilön kohtaaminen
 • Lainsäädäntö
 • Kriisin jälkihoito

 

Paloturvallisuus

Osuuden kesto: 100 min

Paloturvallisuusosuuden tavoitteena on saada riittävät taidot ja rohkeutta palonalkujen tunnistamiseen ja sammuttamiseen. Osuus räätälöidään tarvittaessa asiakkaan toimialan mukaan.

 • Yleinen paloturvallisuus
 • Riskikartoitus/mahdollinen turvallisuuskävely
 • Ennaltaehkäisy ja paloturvallisuuden parantaminen yrityksessä
 • Toiminta onnettomuus- / tulipalotilanteessa
 • Tulipalon eteneminen ja vaarallisuus
 • Alkusammutuskalusto ja sammutus

Keskustele myyntimme kanssa

Varaa tapaaminen kanssamme, niin keskustellaan lisää organisaationne ensiapukoulutustarpeista.

Varaa aika Teams-keskustelulle

Hymyilevä nainen toimistossa, taustalla ensiapulaukku.