Huolehdi henkilöstösi osaamisesta sydänpysähdyksen sattuessa – tutustu uuteen Elvytysintensiivi-lyhytkoulutukseen >

SPR Turvapassi® työpäivän turvaksi

SPR Turvapassi® on organisaatioille suunnattu työpäivän mittainen turvallisuuskoulutus, joka sisältää hätäensiavun perusteet sekä työ- ja paloturvallisuusosaamisen vahvistamisen. Koulutuksen tarkoituksena on edistää niin yrityksen tai toimipisteen henkilöstön kuin asiakkaiden turvallisuutta.

Pyydä tarjous

SPR Turvapassi®

Työpaikan kokonaisvaltainen turvallisuuskoulutus

SPR Turvapassi® on yhden työpäivän mittainen turvallisuuskoulutus, jolla varmistatte henkilöstön työ-, paloturvallisuus- ja ensiaputaidot.

Koulutuksessa käydään läpi työpaikan riskitilanteita ja niihin varautumista, toimintaa erilaisissa uhkatilanteissa sekä alkusammutustoimia. Koulutus sisältää itsenäisesti suoritettavia, vapaaehtoisia ennakkotehtäviä sekä lähikoulutuksessa toteutettavia asiakkaan toimialalle suunnattuja monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia.

SPR Turvapassi®-koulutus sopii erinomaisesti esimerkiksi kaupan alalla työskenteleville, mutta se soveltuu hyvin myös muille aloille, joissa esiintyy erilaisia turvallisuusriskejä. Kurssille voi tulla ilman aiempaa turvallisuus- tai ensiapukoulutusta.

Koulutuksesta saatavat SPR Turvapassi®-todistus ja SPR Hätäensiapukurssi 4 t®-mobiilitodistus ovat voimassa kolme vuotta.

Pyydä tarjous SPR Turvapassi®-koulutuksesta >

Kesto
8 tuntia

Osallistujamäärä
30–40 hlöä

Toteutusmuodot
Lähikoulutus

Kurssin hinta
Pyydä tarjous

SPR Turvapassi® sopii moneen työympäristöön.

SPR Turvapassi® sopii erityisesti sinulle, kun

 • haluat oppia turvallisuuden aiheita ja sinulla ei ole aiempaa turvallisuus- tai ensiapukoulutusta
 • haluat tehdä työpäivästäsi turvallisemman kaupan alalla tai muulla alalla, jossa esiintyy erilaisia turvallisuusriskejä
 • haluat varmistaa osaamisesti ja rohkeutesi palonalkujen tunnistamisessa ja sammuttamisessa työympäristössäsi.

Varaa Teams-tapaaminen kanssamme, niin keskustellaan lisää >

SPR Turvapassi®-koulutus sisältää kolme tärkeää aihekokonaisuutta:

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®

Osuuden kesto: 4 x 45 min

Henkilösertifioitu SPR ensiapukoulutus hätäensiavun perusteista. Koulutuksessa voidaan huomioida kurssiaiheiden lisäksi työympäristön erityistarpeet.

Sisältää SPR Hätäensiapukurssi 4 t®-mobiilitodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta.

 • Toiminta auttamistilanteessa
 • Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • Aikuisen painelu-puhalluselvytys
 • Sydäniskurin (defibrillaattori) käyttö
 • Tukehtuvan henkilön ensiapu
 • Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Verenkierron häiriötilan ensiapu (sokki)
 • Tapaturmien ennaltaehkäisy

 

Työturvallisuus ja uhkatilanteet

Osuuden kesto: 100 min

Työympäristön turvallisuuteen vaikuttavat useat eri tekijät. Osaan voi vaikuttaa omalla toiminnallaan, mutta joissakin tilanteissa tarvitaan yleisiä sekä toimipaikkakohtaisia ohjeistuksia. Osuus räätälöidään asiakkaan toimialan
mukaan ja voi sisältää esim.

 • Työpaikan yleinen turvallisuus ja riskien tunnistaminen, ennakointi ja varautuminen
 • Kuormitus- ja vaaratekijät työpaikalla
 • Turvalliset työtavat
 • Väkivallan uhka työpaikalla
 • Sanallinen ja sanaton viestintä
 • Uhkatilanteen syntyminen
 • Uhkaavan henkilön kohtaaminen
 • Lainsäädäntö
 • Kriisin jälkihoito

 

Paloturvallisuus

Osuuden kesto: 100 min

Paloturvallisuusosuuden tavoitteena on saada riittävät taidot ja rohkeutta palonalkujen tunnistamiseen ja sammuttamiseen. Osuus räätälöidään tarvittaessa asiakkaan toimialan mukaan.

 • Yleinen paloturvallisuus
 • Riskikartoitus/mahdollinen turvallisuuskävely
 • Ennaltaehkäisy ja paloturvallisuuden parantaminen yrityksessä
 • Toiminta onnettomuus- / tulipalotilanteessa
 • Tulipalon eteneminen ja vaarallisuus
 • Alkusammutuskalusto ja sammutus

Keskustele myyntimme kanssa

Varaa tapaaminen kanssamme, niin keskustellaan lisää organisaationne ensiapukoulutustarpeista.

Varaa aika Teams-keskustelulle

Hymyilevä nainen toimistossa, taustalla ensiapulaukku.