Tervetuloa tutustumaan uudistuneisiin kotisivuihimme!

Ensiapukurssit yrityksille ja yhteisöille

Punainen Risti Ensiapu tarjoaa Suomen luotettavinta ja laadukkainta sertifioitua ensiapukoulutusta monin eri toteutusmuodoin.

Kaikissa ensiapukoulutuksissamme voidaan huomioida erityispainotuksin organisaationne työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Näin luodaan tapaturmia ennaltaehkäisevä ja työturvallisuutta parantava koulutuskokonaisuus.

Laadukkaat ja luotettavat Punaisen Ristin ensiapukurssit

SPR ensiapukurssit ovat Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia, sertifioituja koulutuksia, joissa käsitellyt asiat perustuvat kansainvälisiin ja Suomen Punaisen Ristin hyväksymiin ensiapu- ja elvytysohjeisiin.

Ensiapukurssiemme laadun valvonnasta ja auditoinnista vastaa riippumaton kolmas osapuoli. Näin varmistamme kurssien sekä palveluiden tasalaatuisuuden kaikille, kaikissa tilanteissa. Ensiapukurssin suoritettuasi saat myös Punaisen Ristin sertifioidun pätevyystodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta.

Tutustu Punaisen Ristin ensiapukursseihin >

Tule osaksi tärkeää avun ketjua

Punainen Risti Ensiapu on osa Suomen Punaisen Ristin sekä koko maan valmiuden ja varautumisen kokonaisuutta ja tuottomme ohjataan Punaisen Ristin kotimaan auttamistoimintaan.

Tilaamalla Punaisen Ristin ensiapukoulutuksen organisaationne on osa tärkeää avun ketjua.

Monipuoliset toteutusmuodot

Yrityksille ja yhteisöille suunnatut ensiapukoulutukset voidaan järjestää perinteisen lähitoteutuksen ohella erilaisin digitaalisin tavoin. Tutustu tässä eri toteutusmuotoihin, lisätietoja löydät täältä.

Verkkokoulutus on jokaisen itsenäisesti suoritettava ensiapukoulutus. Verkkokoulutus suoritetaan omaan tahtiin, välillä voi pitää taukoja ja jatkaa siitä mihin jäi. Kurssille kirjaudutaan oman, henkilökohtaisen koodin avulla.

Verkkokoulutus on interaktiivinen kokonaisuus teoriaa, monivalintatehtäviä, animaatioita, videoita ja itsenäisesti suoritettavia ensiapuharjoituksia. Koulutukseen kuuluvat myös väli- ja lopputehtävät, joiden hyväksytty suorittaminen on edellytys kurssin läpäisemiseksi.

Verkkokoulutus on erinomainen henkilöstö- ja yrityslahja!

Voit tilata koodeja kerralla isomman määrän ja antaan ensiaputaidot esim. kesä- tai joululahjaksi tai vaikkapa kiitoksena hyvästä työstä. Verkkokoulutuskoodit ovat voimassa kuusi kuukautta tilaamisesta.

Webinaari on vuorovaikutteinen, tietokoneen tai mobiililaitteen kautta toteutettava koulutus, jossa ensiavun kouluttaja on mukana ääni- ja videoyhteyden välityksellä. Webinaariin osallistutaan Teams-alustalla mistä päin Suomea tahansa. Lue täältä vinkit webinaariin liittymisestä ja Teamsin käytöstä.

Webinaari on vuorovaikutteinen koulutus, jossa kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää chatin kautta tai keskustelemalla kurssin aikana. Käytännön harjoitukset tehdään kotoa löytyvillä tarvikkeilla.

Webinaari on erinomainen vaihtoehto teille, jos toimitte monessa eri toimipisteessä tai paikkakunnalla, jossa ei ole mahdollista järjestää lähikoulutusta. Webinaarina suoritettavan kurssin hintaan ei lisätä kouluttajan päivärahaa.

Lähikoulutus toteutetaan joko organisaationne tiloissa tai Punainen Risti Ensiavun koulutustiloissa. Lähikoulutus on käytännönläheinen ja toiminnallinen toteutusmuoto, jossa henkilöstö käy läpi yhdessä kouluttajan kanssa ensiavun teoriaa sekä suorittaa käytännön harjoitteita.

Kaksipäiväisen SPR Ensiapukurssi EA 1® -koulutuksen voi toteuttaa lähikoulutuksena peräkkäisinä päivinä tai esimerkiksi viikon välein.

Kouluttaja tuo mukanaan kaikki tarvittavat opetusvälineet ja materiaalit. Lähikoulutuksena järjestettävän ensiapukurssin hintaan lisätään kouluttajan päiväraha valtion matkustussäännön mukaisesti​.

Yhdistelmäkoulutus on nimensä mukaisesti kahden eri toteutusmuodon yhdistelmä, joka koostuu verkkokoulutuksesta ja lähiosuudesta, jonka voi suorittaa joko  lähikoulutuksena tai webinaarina.

Ensin suoritetaan verkkokoulutusosuus (50%) itsenäisesti ja hyväksytysti, tämän jälkeen osallistutaan yhteiseen lähiosuuteen (50%). Lähiosuudessa tehdään käytännön harjoituksia kouluttajan johdolla.

Yhdistelmäkoulutus on joustava ja monipuolinen tapa suorittaa ensiapukurssi. Organisaationne säästää aikaa ja kustannuksia, kun henkilöstö voi suorittaa kurssin osissa ja mahdollisesti täysin etänä.

Jos yhdistelmäkoulutuksen lähiosuus suoritetaan lähikoulutuksena, kurssin hintaan lisätään kouluttajan päiväraha yhdestä päivästä. Webinaarina suoritettavasta lähiosuudesta ei tule kouluttajan päivärahakustannuksia.

Toteutusmuoto sopii erityisen hyvin eri toimipisteissä tai kaupungeissa toimiville sekä erilaisia oppijoita sisältäville työyhteisöille.

Erityispainotukset

Järjestämme tilauskurssina juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin suunnatun ensiapukoulutuksen. Tutustu ja vertaile täällä SPR ensiapukurssien sisältöjä.

Kurssin voi toteuttaa työympäristöön tai työtehtäviin liittyvin painotuksin tai voit tilata direktiivien mukaisen kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuksen, josta saa merkinnän ammattipätevyysrekisteriin.

Kaikilla ensiapukursseillamme voidaan huomioida juuri teidän työympäristönne erityispiirteet, jolloin kurssisisällössä painotetaan toimialaanne tai työtehtäviin liittyviä riskejä ja vaaranpaikkoja.

Koulutuksessa voidaan huomioida erilaiset työskentelyolosuhteet ja painottaa esimerkiksi kuumaan tai kylmään liittyvien vammojen ja sairastumisten ensiapua.

Kurssisisällössä voidaan painottaa esimerkiksi sähkötyön, rakennusalan, teollisuuden tai palvelualan työtehtävien erityisvaatimuksia, jolloin ensiapukoulutus tukee tehokkaasti organisaationne työturvallisuutta ja parantaa ennaltaehkäisevästi työyhteisönne turvallisuuskulttuuria.

Työntekijöiden todelliseen arkeen painotettu ensiapukoulutus auttaa ennaltaehkäisemään työtapaturmia, vähentämään sairauspoissaoloja sekä lyhentää toipumisaikaa.

Pyydä tarjous tilauskurssista täältä.

Punaisen Ristin ensiapukoulutuksen voit suorittaa myös direktiivien mukaisena kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuksena, jolloin siitä saa SPR ensiaputodistuksen ja ammattipätevyysmerkinnän Liikenne- ja Viestintävirasto Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin.

Koulutuksesta voi saada 1-2 ammattipätevyysmerkintää, riippuen koulutuksesta ja käytettävästä ohjelmasta. Koulutus antaa perustiedot ja -taidot ensiavun aiheista tieliikenteen ammattikuljettajille. Kurssin sisällössä ja sen koulutuksessa otetaan huomioon ammattiliikenteeseen liittyvät riski- ja onnettomuustilanteet, sekä kuljettajan oma terveys ja turvallisuus ammattiliikenteen näkökulmasta.

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukset ovat ryhmäkursseja, pyydä tarjous tilauskurssista täältä.

Huom. Tilaus tulee tehdä vähintään 14 päivää ennen koulutuksen alkua, jotta tarvittavat ennakkoilmoitukset saadaan tehtyä.