SPR ensiapukoulutusten sisältöjen vertailutaulukko

SPR ensiapukoulutusten sisältöjen vertailutaulukko

Aiheiden sisällöllinen laajuus riippuu kurssin tuntimäärästä.

SISÄLTÖ SPR Hätäensiapukurssi 4 t® SPR Hätäensiapukurssi 8 t® SPR Ensiapukurssi EA 1® SPR Ensiapukurssi EA 2®
Toiminta auttamistilanteessa  –
Tajuttoman henkilön ensiapu  –
Aikuisen painelu-puhalluselvytys  –
Sydäniskurin (defibrillaattorin) käyttö  –
Tukehtuvan henkilön ensiapu  –
Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen  –
Verenkierron häiriötilan ensiapu (sokki)  –
Tapaturmien ennaltaehkäisy **  –
Tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu  –
Tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu  –
Terveyden edistäminen **  –
Henkinen ensiapu **  –
Nivelvammojen ja murtumien ensiapu  –
Muut tapaturmat  –
Myrkytyksien ensiapu  –
Hätäensiavun kertaus
Lapsen, vauvan ja hukkuneen elvytys *
Ensitoimet auttamistilanteessa
Murtumat ja selkärankavammat, pään vammat
Kylmän aiheuttamat vammat (paleltumat) ja alilämpöisyys
Lämmön aiheuttamat sairastumiset
Henkinen ensiapu
Kohderyhmän mukainen sisältö ja harjoitukset ***
Koulutusten erikoispainotus ryhmän mukaan

* Tarvittaessa kohderyhmän mukaan myös muilla kursseilla.
** Käsitellään kurssin muiden aiheiden yhteydessä.
*** SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutus soveltuu myös sähköalan toimijoille (haavat, palovammat, sähköiskut)

Huom! SPR Ensiapukurssi EA 1® -todistus tulee olla voimassa SPR Ensiapukurssi EA 2® -koulutukseen osallistuttaessa.