Tapaturmien yleisyyden ja niiden seurauksien vaatimien resurssien osalta tapaturmat ovat yksi suurimpia ongelmiamme kansanterveyden kannalta. Vapaa-ajalla korostuu yksilön vastuu omasta ja lähimmäisten turvallisuudesta, sillä työpaikoilta tuttu turvallisuusajattelu...