Viisi syytä valita ETK®

Punainen Risti Ensiapu järjestää SPR ensiapukursseja, joissa kouluttajana toimii aina ETK®. Tiedätkö, mitä ETK® tarkoittaa ja keitä he ovat?

Kirjainyhdistelmä ETK® tulee sanoista ensiavun ja terveystiedon kouluttaja. ETK®-nimikettä saa käyttää ainoastaan Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisen ensiavun kouluttajakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on voimassa oleva kouluttajaoikeus. SPR ETK-koulutus® on terveydenhuollon ammattihenkilöille tarjottava lisäkoulutus, joka antaa valmiudet toimia kouluttajana SPR ensiapukursseilla.

ETK®
– on sekä terveydenhuollon että pedagogiikan asiantuntija
– ottaa erilaiset ryhmät ja oppijat huomioon
– pitää osaamistaan yllä säännöllisellä täydennyskoulutuksella
– on positiivisen tunnelman luoja ja auttamishalun välittäjä
– on motivoitunut alansa asiantuntija.

Kaikilla kouluttajillamme on sekä terveydenhuollon pohjakoulutus että ETK®-pätevyys.

Juttelimme kouluttajiemme Maaritin ja Katin kanssa siitä, millaista ensiavun ja terveystiedon kouluttajan työ on ja mitä heille merkitsee olla ETK®. Kati, taustaltaan terveydenhoitaja, valmistui ETK®-peruskoulutuksesta vuonna 1998 ja aloitti ensiavun kouluttamisen Punaisella Ristillä vuonna 2006. Maarit, taustaltaan työterveyshoitaja, kävi ETK®-peruskoulutuksen vuonna 2015.

Molemmat arvostavat työssä sen vaihtelevuutta ja merkityksellisyyttä: ensiaputaidoilla voi pelastaa hengen.

Tässä viisi syytä, miksi kannattaa valita SPR ensiapukurssi, jossa kouluttajana on ETK®.

1. Laaja tietopohja ja pedagoginen osaaminen

ETK® on yhdistelmä vankkaa terveydenhuollon asiantuntijuutta ja pedagogista osaamista.

Terveydenhuollon ammattihenkilön koulutustausta antaa laajan tietopohjan, johon kouluttaja voi nojata. Toisaalta ETK®-koulutus antaa taidot opettaa ensiapua erilaisista taustoista tuleville ihmisille heille ymmärrettävällä tavalla.

”Kaikki koulutus perustuu meillä tutkimustietoon. Tiedon soveltaminen vaatii osaamista ja pohjatietoja, jotta tietoa voi soveltaa ja jotta pystyy perustelemaan, miksi tilanteissa toimitaan tietyllä tavalla. Toisaalta SPR ETK-koulutus® antaa pedagogista osaamista eli miten ihminen saadaan osallistumaan ja sisäistämään tieto. On tärkeää osata keskittyä olennaiseen ja valita vastaanottajalle sopiva tieto”, Maarit summaa.

Ensiavun ja terveystiedon kouluttajan ydinosaamiseen kuuluu ensiaputaitojen opettaminen toiminnallisten harjoitusten ja esimerkkien kautta.

Vaikka SPR ensiapukoulutus perustuu tutkimustietoon ja teoriaakin käsitellään, kyseessä ei ole koskaan luento – koulutuksemme on aina toiminnallista. Ensiavun ja terveystiedon kouluttajan ydinosaamiseen kuuluu ensiaputaitojen opettaminen toiminnallisten harjoitusten ja esimerkkien kautta.

Ensiaputaitojen lisäksi SPR ensiapukoulutuksessa opitaan tapaturmien ennaltaehkäisystä, terveyden edistämisestä, henkisestä ensiavusta ja ensiaputaidoista osana valmiutta ja varautumista.

2. Erilaisten kohderyhmien huomioiminen ja itsensä likoon laittaminen

Jokainen ryhmä ja oppija ovat erilaisia – ETK® osaa ottaa erilaisten ryhmien tarpeet huomioon.

On eri asia kouluttaa sairaanhoitajia kuin vaikkapa sähkötyöntekijöitä tai toimistotyöntekijöitä. Heillä jokaisella on omat taustatietonsa ja omat työympäristönsä, joihin kuuluu erilaisia riskejä. Onnistunut ensiapukoulutus sopii kohderyhmän tarpeisiin ja tässä ETK®:lla on avainrooli.

Onnistuakseen tehtävässään kouluttajan on tunnistettava erilaisten ryhmien tarpeet ja osattava motivoida ryhmää oikealla tavalla.

Kouluttajan tehtävä on kannustaa ja auttaa osallistujia ensiaputaitojen oppimisessa, jotta he osaavat toimia ensiaputilanteen sattuessa. Onnistuakseen tehtävässään kouluttajan on tunnistettava erilaisten ryhmien tarpeet ja osattava motivoida ryhmää oikealla tavalla.

”Saan onnistumisen tunnetta siitä, kun ryhmän saa toimimaan ja innostumaan olemalla kuitenkin itse taustavaikuttaja. Tärkeintä on saada ihmiset innostumaan ja tekemään itse. Sitten kun tulee kysymyksiä, minulla on vahva tieto- ja taitopohja vastata ja opastaa”, Maarit kertoo.

Kouluttajan työ on hyvin vaihtelevaa ja erilaisten ryhmien vetäminen vaatii tunneälyä ja tilanteen tasalla oloa.  ”On oltava itse valmis menemään mukaan ja laittamaan itsensä likoon. Kouluttajana olen osa ryhmää”, Kati sanoo.

Lue lisää työympäristön tapaturmariskistä ja riskiluokituksista >

3. Jatkuva oppiminen ja ammattitaidon ylläpito

ETK® ylläpitää osaamistaan täydennyskoulutuksessa kolmen vuoden välein.

ETK®-peruskoulutuksen lisäksi ensiavun ja terveystiedon kouluttaja täydentää ammattitaitoaan osallistumalla kolmen vuoden välein ETK®-täydennyskoulutukseen, jotta kouluttajaoikeus pysyy voimassa. Täydennyskoulutuksessa päivitetään kouluttajan osaamista erilaisista ensiavun kouluttajan työhön liittyvistä ajankohtaisista ja ikivihreistä aiheista.

Säännöllisesti suoritettu täydennyskoulutus auttaa uudistumaan ja pitämään osaamista ajan tasalla.

Täydennyskoulutus on tärkeää, sillä maailma muuttuu jatkuvasti – samalla muuttuu myös kouluttajan työ. Kati muistelee, että kun hän aloitti kouluttamaan ensiapua 26 vuotta sitten, koulutuksia vedettiin piirtoheitinkalvoilla. Nyt ensiaputaitojen kouluttaminen webinaarissa on Katille arkipäivää. Säännöllisesti suoritettu täydennyskoulutus auttaa uudistumaan ja pitämään osaamista ajan tasalla.

”ETK®-yhteisö ja säännölliset täydennyskoulutukset auttavat kehittymään ja tuovat lisää osaamista”, Kati ja Maarit kertovat.

Tutustu täällä tarkemmin SPR ensiapukurssien toteutusmuotoihin >

4. Auttamishalun välittäminen ja positiivisen tunnelman luominen

ETK®:lla on vankka tietopohja, mutta ensiapukoulutus ei ole vain tiedon ja taitojen opettamista vaan myös tunnetta.

SPR ensiapukoulutuksissa haluamme antaa sekä tiedot ja taidot auttamiseen että rohkaista ihmisiä käyttämään taitojaan ja toimimaan yllättävissä tilanteissa. ”ETK®:lla on tärkeä tehtävä asenteen ja uskalluksen tuomisessa kurssilaisille. Ensiapukoulutus ei ole pelkkää taitoa ja tietoa vaan myös tunnetta. Auttamishalun ja tunnelman välittäminen on ETK®:n perusosaamista”, Maarit kertoo.

ETK®:n ammattitaitoa on auttaa kurssilaisia oivaltamaan ja pohtimaan ja antaa ohjausta, kun sitä tarvitaan.

Kurssilla täytyy olla tilaa kysyä, pohtia ja harjoitella. Kouluttajan täytyy tukea kurssilaisia taitojen oppimisessa ja luoda kannustava ympäristö, jossa jokainen uskaltaa osallistua.

”SPR ensiapukursseja viedään jatkuvasti siihen suuntaan, että kurssilaiset tekevät ja ajattelevat itse – ei anneta valmiina”, Maarit sanoo. ETK®:n ammattitaitoa on auttaa kurssilaisia oivaltamaan ja pohtimaan ja antaa ohjausta, kun sitä tarvitaan.

5. Motivoitunut asiantuntija

Elintärkeiden taitojen kouluttaminen tuo merkityksellisyyttä.

Sekä Katille että Maaritille tärkeä motivoija työssä on se, että heidän kouluttamillaan taidoilla voi pelastaa hengen. Kati muisteli kurssilaiselta saamaansa puhelua, jossa tämä kertoi pelastaneensa sydänpysähdyksen saaneen äitinsä hengen Katin kurssilta saatujen taitojen avulla.

Jokaisen tulisi osata antaa ensiapua, koska jokaisella on velvollisuus auttaa ja oikeus saada apua.

Tärkeiden taitojen lisäksi hyvän tunnelman luominen kurssille ja ihmisten saaminen pois kuorestaan tuo iloa ja onnistumisen tunnetta työhön.

 ”Jokaisen tulisi osata antaa ensiapua, koska jokaisella on velvollisuus auttaa ja oikeus saada apua. Pienellä vaivalla voi tehdä hyvää, kunhan vain pysähtyy ja kysyy, tarvitaanko apua”, Maarit sanoo.

”SPR ensiapukurssilta saa rohkeutta. Opettamamme asiat eivät ole monimutkaisia, vaikka niillä voikin pelastaa hengen”, Kati täydentää.

Samoin kuin SPR ensiapukoulutus on yhdistelmä tietoa, taitoa ja tunnetta, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK® on yhdistelmä vankkaa asiantuntijuutta, pedagogista osaamista, tunneälyä, innostusta ja ryhmätaitoja.

Tarvitseeko yrityksesi tai ryhmäsi ensiapukoulutusta?

Suunnitellaan yhdessä teille sopivin koulutuskokonaisuus! Kaikilla SPR ensiapukursseillamme kouluttajana on osaava ja asiantunteva ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK®.

Tilaa koulutus organisaatiollesi varaamalla tapaaminen tai jättämällä tarjouspyyntö.

Avoimiin koulutuksiin pääset ilmoittautumaan kurssikalenteristamme.

Image

Voimmeko olla avuksi?

Ota meihin yhteyttä ja etsitään sinun tarpeisiisi sopiva ensiapukoulutus.