Röda Korsets utbildningsprogram i första hjälpen

 

Första hjälpen utbildningar som följer Röda Korsets utbildningsprogram i första hjälp är certifierade och granskade utbildningar som uppfyller kraven för första hjälpen färdigheten på arbetsplatser i både arbetarskydds- och räddningslagen.

Våra första hjälpen utbildningar lämpar sig för uppehåll av arbetsplatsens första hjälpen färdighet, och även för tryggandet av säkerheten i hemmet, hobbyn och under fritid.

Alla våra första hjälpen utbildningars kompetens är i kraft i tre (3) år.

 

Första hjälpen färdighet på arbetsplatsen

I vårt utbildningsutbud finns lämpliga kurser för olika arbetsmiljöer, såsom kontors-, transport-, bygg- och industribranschen. På kurserna beaktar vi arbetsplatsens egna riskuppskattningar samt arbetshälsovårdens rekommendationer. Arbetsplatsers första hjälpen färdighet består av första hjälpen utbildad personal och rätta första hjälpen redskap som är lämpliga för arbetsplatsen i fråga. Företagets arbetshälsovård hjälper kundföretaget att i samband med arbetsplatsutredning och verksamhetsplan att uppskatta behovet av att ordna första hjälpen färdighet på var och en arbetsplats, beaktande arbetsmiljön och omständigheter.

 

Första hjälpen utbildning och yrkeskompetensutbildningar för yrkesförare

Vi ordnar även yrkeskompetensfortbildning för lastbils- och busschaufförer. Utbildningar riktade åt yrkeschaufförer är namngivna så att de är enkla att hitta i vårt utbildningsutbud. Efter godkänt genomförd första hjälpen utbildning för yrkesförare får man Röda Korsets första hjälpen kompetens samt Traficoms markering av yrkeskompetens.

Utbildningar som ordnas som yrkeskompetensutbildningar finns i olika längder: av en dags utbildning (minst 7 undervisningstimmar) får man en markering av yrkeskompetens och av två dagars första hjälpen utbildning (minst 14 undervisningstimmar) får man två markeringar av yrkeskompetens i registret som uppehålls av transport- och kommunikationsverket Traficom.

 

Beställ första hjälpen utbildning åt egen grupp eller delta på öppna kurser

Egen första hjälpen kurs kan beställas till arbetsplatsen, åt hobbygrupp eller läroverk. I utbildningens innehåll beaktas företagets bransch, miljö, omständigheter och olycksrisk, då kan utbildningen skräddarsys efter målgruppens behov.

Bekanta dig med genomförningsalternativ för första hjälpen kurser och be om erbjudande.

 

Öppna första hjälpen kurser

Vi ordnar öppna kurser i våra utbildningscenter på olika håll i Finland. Bekanta dig med utbildningsutbudet och tidtabellsalternativ i vår utbildningskalender.

 

Genomförningsalternativ för första hjälpen utbildningar

Närstudier: Alla Röda Korsets första hjälpen utbildningar
Första hjälpen utbildningen ordnas enligt tidpunkt som kunden önskar, antingen i kundens egna utrymmen eller i kurserbjudarens utbildningsutrymmen. Närstudier finns även som öppna kurser.

Webinar: Alla Röda Korsets första hjälpen utbildningar
Webinar är en utbildning där första hjälpen utbildaren har live-kontakt med kursdeltagarna via video- och ljudkontakt. Utbildaren utnyttjar olika moderna utbildningsmetoder under kursen. Alla Röda Korsets certifierade första hjälpen utbildningar kan ordnas som webinar.

Kombinationsutbildning:

  • FRK Första Hjälpen FHJ 1® kombinationsutbildning
  • FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® kombinationsutbildning

Kombinationsutbildningens första nätutbildningsdel online (50 %) görs i egen studietakt och under de tider som passar en själv. Den andra närstudiersektion (50 %) görs inom 6 mån efter genomförd nätutbildningsdel. Man kan också delta i närstudier via webinar, d.v.s. som distansutbildning med video-och ljudkontakt.

Online kurs:

  • FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs

Online kurs består bl.a. av olika presentationer, flervalsuppgifter, animationer och videon. Online kurs kan genomföras i egen takt, man kan pausa och fortsätta från samma ställe senare. Det krävs att kursdeltagaren gör mellan- och slutuppgifter. Man kan delta på kursen utan tidigare första hjälpen utbildning.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs innehåller även elbranschens första hjälpen-utbildningsämnen enligt elarbetssäkerhetsstandard SFS6002.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs lämpar sig också för repetition av FRK Första Hjälpen kurser FHJ 1® eller FHJ 2®. Du kan uppdatera giltigt Första Hjälpen FHJ 1® eller FHJ 2® -intyg för följande tre år. Uppdatering kan göras en gång.

 

Företagspresentation

Punainen Risti Ensiapu (Röda Korset Första Hjälp) är en organisation som ägs till 100 % av centralbyrån och distrikten, verksamhetsområdet är hela Finland. Vi erbjuder utbildningstjänster inom första hjälpen och säkerhetsbranschen, och säljer första hjälpen och säkerhetsredskap i nätbutiken till privatpersoner, företag, samfund, hobbyverksamhet samt för upphöjandet av Finlands Röda Kors egen färdighet.

Röda Korset har som en nationell och myndighetsstödande organisation en speciell roll inom beredskap och färdighet. Som ett företag som erbjuder utbildningstjänster har vi ett tätt samarbete med organisationen. All vår verksamhet styrs starkt av Röda Korsets värden och principer. Våra utbildningars intäkter styrs till Röda Korsets inhemska hjälpverksamhet.

Vi ordnar certifierade första hjälpen kurser i enlighet med Röda Korset första hjälpens utbildningsprogram som öppna kurser (länk till kurskalender) och som beställningskurser åt företag och samfund (länk till anbudsformulär). Utbildningsspråk är finska, svenska och engelska.

I vårt utbildningsutbud finns FRK Livräddande Första Hjälp 4-8 t®, FRK Första Hjälpen kurser FHJ 1® och FHJ 2®, som kan arrangeras som närstudier, webinarutbildning och kombinationsutbildning (nät- och närstudiersektion).

Kundtjänst ensiapukoulutus@redcross.fi och tel. 0400 112 113.