Saako työpaikan ensiapukoulutuksesta Kela-korvausta?

SPR ensiapukurssien sisällöt ja kouluttajat sekä verkkokoulutukset täyttävät Kelan ja sairausvakuutuslain edellytykset työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpidosta osana työterveys- ja työsuojelutoimintaa.

Kelan ohjeistuksen mukaisesti korvauksen saamisen edellytyksenä on

 • työterveyshuollon ammattihenkilön tekemä työpaikkaselvitys
 • työpaikkaselvityksessä arvioitu tapaturmariski ja sen perusteella ensiapukoulutuksen ja -välineiden tarve
 • todetut tarpeet on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Työterveyshuollon ammattihenkilön tarpeelliseksi katsoman ensiapukoulutuksen kustannukset hyväksytään, kun kouluttaja on terveydenhuollon ammattihenkilö eli

 • terveydenhoitaja
 • sairaanhoitaja
 • kätilö
 • fysioterapeutti
 • hammaslääkäri
 • lääkäri
 • nimikesuojattu ammattihenkilö eli lähihoitaja (perustason ensihoito tai sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala)
 • pelastaja
 • palomies-sairaankuljettaja
 • lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja

Lisäksi kouluttajalta edellytetään aina, että hänellä on ensiapukouluttajan lisäkoulutus. Meidän jokaisella kouluttajallamme on Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK® -pätevyys, joka täyttää nämä edellytykset.

Lue korvattavuudesta lisää Kelan nettisivuilta.

Image

Voimmeko olla avuksi?

Ota meihin yhteyttä ja etsitään sinun tarpeisiisi sopiva ensiapukoulutus.