Saako työpaikan ensiapukoulutuksesta Kela-korvausta?

Työnantaja ja yrittäjä voivat saada korvausta ensiapuvälineistä ja -koulutuksesta osana ehkäisevää työterveyshuoltoa (korvausluokka I). SPR ensiapukurssien sisällöt ja ensiapukouluttajamme täyttävät Kela:n ja sairausvakuutuslain edellytykset työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpidosta osana työterveys- ja työsuojelutoimintaa. Lue lisää edellytyksistä Kelan sivuilta.

Voimmeko olla avuksi?

Ota meihin yhteyttä ja etsitään sinun tarpeisiisi sopiva ensiapukoulutus.