Millaista ensiapukurssia haet?

Toteutamme tilauksesta ensiapukursseja yritysten, yhdistysten ja seurojen tarpeisiin. Voit tilata kurssin soittamalla numeroon 020 701 2376. Tarjouspyynnön voi jättää täyttämällä lomake.

Järjestämme myös kurssikalenterin mukaisesti kaikille avoimia ensiapukursseja.

Tilauskurssien osalta tyypillisesti kurssirunkona toimii jonkin alla olevista valmiista kokonaisuuksista. Tämän päälle voidaan sopia muista aihealueista, joita tilaaja toivoo liitettävän koulutukseen. Lisäaihe-esimerkkejä ovat muun muassa sähkötyöt, lasten ensiapu, defibrillaattorin käyttö tai ammattikuljettajan ensiapu.

ENSIAPUKURSSI EA1 ® 16 T
Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. Ensiapukurssi EA1-todistus on voimassa 3 vuotta.

Kurssin sisältö:

 • Auttaminen onnettomuustilanteissa ja sairauskohtausten sattuessa
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset
 • Ryhmäkohtaiset painotukset
 • Käytännön harjoitukset
ENSIAPUKURSSI EA2 ® 16T
Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia. Ensiapukurssi EA2 on voimassa 3 vuotta.

Kurssin sisältö:

Sisältö:

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätäensiapu:
  • Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva
   • sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin
  • tajuttomalle annettava ensiapu
  • verenkierron häiriötila (sokki)
  • vierasesine hengitysteissä
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
  • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
  • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu
  • Murtumat
  • Nivel- sekä pehmytosavammat
  • Rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet:

 

 • Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
 • Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
 • Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan
ENSIAVUN KERTAUSKURSSI 4–8 T
Ensiavun kertauskurssien avulla ylläpidät hätäensiaputaitoja. Hätäensiapukurssit jatkavat Ensiapukurssi EA1 ja EA2 -kurssien voimassaoloa 3 vuodella, kumpikin kurssi voidaan päivittää suorittamalla kertauskurssi yhden kerran. Kaikki hätäensiapukurssimme soveltuvat myös kertauskurssiksi.
HÄTÄENSIAPUKURSSI 4 T
Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa. Hätäensiapukurssi 4 t on voimassa 3 vuotta ja se sopii myös kertauskurssiksi, jolla voit jatkaa voimassa olevaa Ensiapukurssi EA1- tai EA2 -todistuksen voimassaoloa 3 vuotta.

Sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
 • Tapaturmien ehkäisy
HÄTÄENSIAPUKURSSI 8 T
Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa. Hätäensiapukurssi 8 t on voimassa 3 vuotta ja sopii myös kertauskurssiksi, jolla voit jatkaa voimassa olevaa Ensiapukurssi EA1- tai EA2 -todistuksen voimassaoloa 3 vuotta

Sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimpien sairauskohtauksien ensiapu
 • Palovammat
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia
LUENNOT JA HARJOITUKSET
Ensiapukurssien lisäksi koulutustarjonnastamme löytyy erilaisia luentoja, ensiavun harjoitusratoja ja tietyn aihepiirin ja kohderyhmän mukaan järjestettyjä teematilaisuuksia. Ensiapukursseihimme voidaan lisätä sisältöosia, esimerkiksi alkusammutus tai henkisen tuen modulit. Kurssipäivä voisi olla Hätäensiapukurssi 4 t ja alkusammutusharjoitus 2 t (teoriaosuus ja sammutusharjoitus). Kysy lisää alueesi piiritoimistosta tai ensiapukoulutuspuhelinnumerosta 020 701 2376 tai pyydä tarjous.
SPR TURVAPASSI ® 8 T
SPR Turvapassi on työpäivän mittainen, harjoituspainotteinen koulutus, johon sisältyvät hätäensiavun perusteiden lisäksi toiminta uhkatilanteissa ja tulipalon syttyessä.
Kurssi soveltuu isolle ryhmälle, max 45 henkilöä. Turvapassin tavoitteena on parantaa niin yrityksen/yhteisön henkilöstön kuin asiakkaiden turvallisuutta.

SPR Turvapassitodistus on voimassa 6 vuotta, hätäensiavun osalta 3 vuotta.

 • Turvallisuustieto
  • Työpaikan riskitilanteet ja niihin varautuminen
  • Turvallisuus- ja toimintaohjeet
  • Ensiapuvalmius
 • Uhkatilanteet
  • Toiminta erilaisissa uhkatilanteissa
  • Turvallinen työskentely- ja asiointiympäristö
 • Paloturvallisuus
  • Perustietoa paloturvallisuudesta
  • Alkusammutusharjoitus
  • Hätäensiavun perusteet
   • Tajuttomalle annettava ensiapu
   • Peruselvytys
   • Vierasesine hengitysteissä
   • Verenkierron häiriötila (sokki)
   • Haavat
  • Tavallisimmat sairauskohtaukset
  •  Ryhmäkohtaiset painotukset
  •  Käytännön harjoitukset