SPR Turvapassi® on työpäivän mittainen turvallisuuskoulutus, joka sisältää hätäensiavun perusteet, sekä työ- ja paloturvallisuusosaamisen vahvistamisen. Turvapassin tarkoituksena on edistää niin yrityksen tai toimipisteen henkilöstön, kuin asiakkaiden turvallisuutta. Koulutuksessa käydään läpi työpaikan riskitilanteita ja niihin varautumista, toimintaa erilaisissa uhkatilanteissa, sekä alkusammutustoimia. Koulutus sopii erinomaisesti esimerkiksi kaupan alalla työskenteleville henkilöille, mutta se soveltuu hyvin myös muille aloille, joissa esiintyy erilaisia turvallisuusriskejä.

SPR Turvapassi® -koulutuksen voi suorittaa perinteisen lähikoulutuksen lisäksi myös webinaaritoteutuksena. Webinaari sisältää osallistavan teoriaosuuden ja monipuolisesti erilaisia työpaikan turvallisuuteen liittyviä harjoitteita. Toteutuksessa hyödynnetään verkko-oppimisalustaa, jossa osa tehtävistä suoritetaan itsenäisesti ja osa ensiapukouluttajan ohjauksessa. Turvapassikoulutuksen suorittaminen webinaarina tarjoaa joustavan ja kustannustehokkaan tavan turvallisuuden edistämiseen työpaikalla.

Webinaaritoteutuksen sisältö:

 • Ensiapu (4 oppituntia)
  • Toiminta auttamistilanteessa
  • Tajuttoman henkilön ensiapu
  • Aikuisen peruselvytys
  • Sydäniskurin (deffan) käyttö
  • Tukehtuvan henkilön ensiapu
  • Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Verenkierron häiriötilan ensiapu
  • Tavallisimmat sairauskohtaukset
  • Tapaturmien ennaltaehkäisy
 • Työturvallisuus (2 oppituntia)
  • Työympäristöön liittyvät riskit
  • Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät riskit
  • Haastavat asiakastilanteet
 • Paloturvallisuus (2 oppituntia)
  • Työympäristön paloturvallisuusriskien tunnistaminen ja ehkäisy
  • Ensitoimet tulipalon syttyessä

SPR Turvapassi® -todistus on voimassa kolme vuotta.

Pyydä tarjous tai kysy lisää koulutuksesta täältä.