Punaisen Ristin ensiapukoulutusten suoritusvaihtoehdot

Ensiapukoulutusten suoritusmuodot

Lähikoulutus
Koulutus tapahtuu tyypillisesti luokkahuoneessa, salissa tai työpaikan valitsemissa tiloissa. Ensiavun kouluttaja on fyysisesti läsnä kursilaisten kanssa samassa tilassa. Koronatilanteesta johtuen lähikoulutuksissa on uudet toimintaohjeistukset.

Webinaari
Webinaaria kutsutaan myös verkkoseminaariksi. Osallistujat liittyvät webinaariin omalta tietokoneeltaan, tabletiltaan tai puhelimeltaan internet-yhteyden välityksellä. Webinaari on vuorovaikutteinen ja ensiavun kouluttaja on läsnä ääni- ja videoyhteyden välityksellä.

Yhdistelmäkoulutus
Yhdistelmäkoulutus koostuu verkkokoulutusosuudesta (50%) ja lähikoulutusosuudesta (50%). Verkkokoulutus on koulutuksen teoriaosuus ja lähikoulutuksessa harjoitellaan käytännön kädentaitoja. Verkkokoulutusosuus tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen lähikoulutusosuuden aloittamista. Koronatilanteesta johtuen lähikoulutusosuuden voi suorittaa myös webinaarina.

Yhdistelmäkoulutuksen verkkokoulutusosuus
Koulutus tapahtuu verkon välityksellä. Koulutuksen pohjalla on verkkokoulutusalusta, johon on rakennettu monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja mediasisältöjä. Kurssilainen suorittaa verkkokoulutuksen omaan tahtiin itselle sopivana aikana. Koulutuksessa ei ole mukana ensiavun kouluttajaa.

Verkkokoulutus
Koulutus tapahtuu verkon välityksellä. SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutus koostuu hätäensiavun perusteisiin liittyvästä teoriaosuudesta, monivalintatehtävistä, animaatioista ja videoista. Verkkokoulutuksen voi suorittaa omaan tahtiin, pitää välillä tauon, ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin. Koulutuksessa ei ole mukana ensiavun kouluttajaa.