Ketään ei jätetä – kokemuksia Punaisen Ristin vapaaehtoisena

Kaksi Punaisen Ristin ensiapupäivystäjää, taustalla konserttilava.

Kuva: Benjamin Suomela, Suomen Punainen Risti

Punainen Risti juhlistaa vapaaehtoisiaan 8.–14. toukokuuta vietettävällä Punaisen Ristin viikolla. Viikkoa vietetään juuri tällä viikolla, sillä 8. toukokuuta on Punaisen Ristin perustaja Henry Dunantin syntymäpäivä.

Punaisen Ristin toiminta nojaa seitsemään periaatteeseen, joista vapaaehtoisuus on yksi.

Viikko tuo esille Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa ja viikolla myönnetään myös Inhimillinen kädenojennus -tunnustus henkilölle tai yhteisölle, joka on erityisen ansioitunut inhimillisten teemojen, arvojen ja toiminnan edistäjänä Suomessa. Tunnustuksen myöntää Suomen Punainen Risti.

Punaisen Ristin toiminnassa on Suomessa mukana 30 0000 vapaaehtoista, ja vapaaehtoisten muodostamia paikallisosastoja on yli 400 ympäri maata.

Punaisen Ristin vapaaehtoisia on myös Punainen Risti Ensiavussa. Katilla, Sarilla ja Jukalla on yhteenlaskettuna lähes sata vuotta kokemusta Punaisen Ristin vapaaehtoisina! Jukka on jopa tavannut toiminnassa vaimonsa ja Sarin perheessä taas vapaaehtoisia on jo kolmessa sukupolvessa. 

Halu oppia uutta ja auttaa toi mukaan toimintaan

Jukka, Sari ja Kati ovat kaikki koulutukseltaan sairaanhoitajia ja tulivat mukaan Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan ensiapuryhmien kautta. Ensiapuryhmien lisäksi heillä on kokemusta myös vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta, henkisen tuen ryhmästä, HIV- ja seksuaaliterveyden ryhmästä sekä ystävätoiminnasta.  

Vapaaehtoistyöhön heidät toi halu oppia lisää ensiavusta ja saada kokemusta, jota ei työmaailmasta saa. Toisaalta vapaaehtoistyöstä saatavasta kokemuksesta on hyötyä myös työssä. Lopulta kaikilla kolmella vapaaehtoistyö johti työhön Punaisella Ristillä.  

Jukalle myönnettiin vuonna 2022 Suomen Punaisen Ristin kultainen ansiomitali kiitoksena ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta työstä Punaisen Ristin päämäärien hyväksi.

Jukka, jolla tulee kahden vuoden päästä täyteen 40 vuotta Punaisen Ristin toiminnassa, korostaa että ensiapuryhmiin voi tulla mukaan, vaikka ei olisi terveydenhuollon ammattilainen. Oikea asenne ja halu auttaa ovat Jukan mukaan tärkeintä. Taidot karttuvat toiminnassa, ja jokaiselle löytyy sopivaa tekemistä omien vahvuuksien ja toiveiden pohjalta. 

Ikimuistoisia tapahtumia, pitkiä ystävyyksiä ja tärkeitä taitoja 

Kati, Sari ja Jukka ovat hyvin yksimielisiä siitä, mikä on parasta vapaaehtoistyössä: ihmiset. Kaikille kolmelle parasta on ollut toisaalta ihmisten auttaminen ja toisaalta yhdessä toimiminen sekä ryhmissä solmitut vuosikymmentenkin ystävyydet.

Kati kertoo, että häntä jännitti aluksi tulla mukaan toimintaan, mutta hän kuitenkin huomasi nopeasti, että vapaaehtoiset ovat sosiaalisia, ystävällisiä ja ottavat uudet mukaan. Vapaaehtoiset täydentävät toisiaan eli ujommankaan ei tarvitse jännittää eikä ketään jätetä yksin.

Kaikille on tilaa olla juuri sellainen kuin on ja kaikilla on arvokkaita taitoja.

Jukka kertoo, että yhteiset arvot sekä halu auttaa yhdistävät vapaaehtoisia ja että samanhenkisten ihmisten kanssa löytyy aina jotain yhteistä.  

Punaisen Ristin ystävätoiminnan kautta voi löytää elinikäisiä ystäviä. Kuka tahansa voi tulla mukaan ystävätoimintaan ja olla ystävä yksinäiselle. Kuva: Joonas Brandt, Suomen Punainen Risti

Ihmisten lisäksi tapahtumat ja kokemukset ovat kohokohtia. Vuosien varrelta mieleen muistuu tilanteita, joihin ei ilman vapaaehtoistyötä olisi päätynyt. Kati kertoo, että vapaaehtoistyö on ollut hänelle tapa saada arjesta poikkeavia kokemuksia ja uusia taitoja. Hän kertoo olleensa mukana esimerkiksi meripelastusharjoituksessa, jossa hänet nostettiin vinssillä helikopteriin. Myös Sarille viranomaisyhteistyö on ollut hyödyllistä ja mieleenpainuvaa. Jukka taas muisteli urheilukisoja, joihin on päässyt päivystämään ensiapuryhmässä.  

Osallistua voi eri tavoin ja ympäri maata 

Sari, Kati ja Jukka rohkaisevat kaikkia vähänkään kiinnostuneita tulemaan mukaan Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan. Sopivaa tekemistä löytyy jokaiselle ja mukaan voi tulla matalalla kynnyksellä. Vapaaehtoisuus ei sido tai velvoita mihinkään.  

Vapaaehtoistyötä voi tehdä juuri sen verran kuin itselle sopii.  

Kati kertoo, että hän on ollut mukana eri tavoin ja eri intensiteetillä vuodesta 1997 lähtien, aina kulloiseenkin elämäntilanteeseen sopivalla tavalla. Kuten Jukka sanoo: ”Punaisen Ristin vapaaehtoisuus on hyvä harrastus ja kuka tahansa voi liittyä – ainoa vaatimus on, että täytyy toimia Punaisen Ristin periaatteiden mukaan.” 

Punainen Risti toimii ympäri maan ja tapoja olla mukana on useita. Katso täältä lähin osastosi, löydä itsellesi oikea tapa auttaa ja tule mukaan toimintaan! 

Punaisen Ristin viikko on myös loistava hetki päivittää ensiaputaidot. Tutustu SPR ensiapukursseihin ja tule mukaan tai pyydä tarjous ensiapukoulutuksesta organisaatiollesi.


Suomen Punainen Risti on toiminut vuodesta 1877 asti ja on yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punainen Risti on valmiusjärjestö, joka auttaa kaikkein heikommassa asemassa olevia kaikkialla maailmassa.

Punainen Risti Ensiapu on osa Suomen Punaista Ristiä ja koko maan valmiuden ja varautumisen kokonaisuutta.

Image

Voimmeko olla avuksi?

Ota meihin yhteyttä ja etsitään sinun tarpeisiisi sopiva ensiapukoulutus.