Punainen Risti Ensiapu Oy:n arvot ja strategia

 

Punaisen Ristin periaatteet ja toiminnalliset arvot ohjaavat toimintaamme. Haluamme toimia vastuullisesti ja luotettavasti niin sisäisesti kuin sidosryhmiemme kanssa. Pyrimme jatkuvasti parempaan ja haluamme olla alamme edelläkävijä. Tavoitteenamme on kouluttaa auttajia, jotka osaavat ja uskaltavat toimia, olipa kyse sitten pienemmästä ensiapua vaativasta tilanteesta tai henkeä pelastavasta ensiavusta. Katso ylempänä video aiheesta.

Haluamme pitää hyvää huolta henkilöstöstämme panostamalla heidän hyvinvointiinsa, osaamiseensa ja motivaatioonsa. Kannustamme henkilöstöä avoimeen vuorovaikutukseen ja räätälöimme tehtävänkuvia mahdollisuuksien mukaan henkilöstön toiveiden mukaisiksi. Järjestämme yhteisiä tapahtumia, missä jaamme osaamistamme ja ideoitamme, mutta myös mahdollistamme henkilöstömme osallistumisen vapaaehtoistyöhön kaksi työpäivää vuodessa.

Henkilöstön ohella asiakkaat ovat meille tärkeitä. Pyrimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja toiveisiin mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on valtakunnallisen, tasalaatuisen palveluverkoston luominen, jotta voimme tulevaisuudessa palvella valtakunnallisia asiakkaitamme entistä paremmin.

Visuaalinen esitys strategiastamme

Punainen Risti Ensiavun tietosuojaseloste

Punainen Risti Ensiavun eettiset ohjeet