Uudenlainen ensiavun pilottikoulutus paransi Kajaanin seudun kokonaisvalmiutta

Ensiapukoulutukseen Kajaanissa osallistunut ryhmä iloisesti yhdessä.

Uudenlainen ensiavun pilottikoulutus paransi Kajaanin seudun kokonaisvalmiutta

Punainen Risti Ensiapu sekä SPR Oulun piiri ja SPR Kajaanin osasto järjestivät maaliskuun lopulla uudenlaisen ensiapukoulutuksen, jossa SPR Ensiapukurssi EA 1® järjestettiin kerralla 45 osallistujalle. Tavoitteena oli testata, miten suuri joukko ihmisiä saadaan koulutettua yhdellä kurssilla ensiaputaitoisiksi. Koulutus toteutettiin Punainen Risti Ensiavun, SPR Oulun piirin ja SPR Kajaanin osaston yhteistyönä. Uudenlainen koulutus toimi hienosti ja oli antoisa sekä kurssilaisille että järjestäjille.

Yhteistyöllä vastattiin haasteisiin ja parannettiin kokonaisvalmiutta

Maaliskuussa 45 ihmisen joukko kokoontui ensiapukoulutukseen Kajaanin ammattikorkeakoululle. Tunnelma paikan päällä oli odottava ja innostunut sekä järjestäjien että osallistujien puolelta. Koulutuksen tarkoituksena oli lisätä Kajaanin seudun valmiutta kouluttamalla ensiaputaidot suurelle joukolle ihmisiä kerralla – normaalisti SPR ensiapukoulutuksen suositeltu osallistujamäärä on 15. Koulutus toteutettiin uudenlaisena hybridikoulutuksena englanniksi. Tavoitteena oli myös saada uusia ihmisiä mukaan piirin toimintaan vapaaehtoisiksi.

SPR Kajaanin osasto on tehnyt aktiivista työtä paikallisten saamiseksi mukaan Punaisen Ristin toimintaan. Alueella toimii Red Cross Kahvila, jonka toiminnassa on mukana yli 250 ihmistä. Alueen kokonaisvalmiutta haluttiin kasvattaa ensiaputaitojen avulla, ja ajatus pilottikoulutuksesta syntyi. Kahvilan aktiivinen osallistujaryhmä oli oiva kohdeyleisö koulutukselle ja heidän avullaan alueelle saatiin kielitaitoisia auttajia.

Kuva: Maria Wuetter, Red Cross Kahvila Kajaani

”Keväällä saimme tiedon, että Punainen Risti Ensiapu lähtee pilottiin mukaan ja että Kajaanissa toteutetaan SPR Ensiapukurssi EA 1® hybridinä. Se oli kyllä niin hieno uutinen ja vastasi täydellisesti tämän hetken tarpeisiin: kiinnostuneelle yleisölle saatiin erinomainen koulutus, pystymme nostamaan valmiutta vastata mahdollisiin kevään haasteisiin raja-alueilla sekä saamme kielitaitoista auttajakuntaa mahdollisiin tuleviin haasteisiin. Tietenkin saimme myös oppia massojen kouluttamisesta mahdollista laajempaa varautumista varten”, kertoo SPR Kajaanin osaston Juha Tervo, joka oli mukana koulutuksen järjestelyissä ja paikan päällä koulutuksessa.

Koulutuksessa korostui hienosti yhteistyö, yhdessä tekeminen ja halu auttaa.

Käytännön harjoittelu piti tunnelman korkealla

Koulutus toteutettiin uudenlaisena hybriditoteutuksena, jossa osallistujat suorittivat ensin yhdistelmäkoulutuksen verkko-osuuden ja sen jälkeen osallistuivat yhdessä lähipäivään, joka pidettiin osittain etäyhteyden avulla. Lähipäivässä keskityttiin harjoittelemaan opittuja taitoja käytännössä. Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK® koulutti etäyhteyden kautta ja paikan päällä osallistujia oli avustamassa neljä ohjaajaa. Osallistujat olivat innostuneita päivästä ja pitivät erityisesti siitä, että lähipäivässä keskityttiin käytännön harjoitteluun.

Harjoittelu teki tehtävänsä: moni osallistuja sanoi olevansa iloinen siitä, että osaisi nyt toimia hätätilanteessa ja pelastaa toisen ihmisen hengen.

”Vaihtelevat tehtävätyypit ja pääpainon oleminen itse kokeilemisessa, tekemisessä ja opettelemisessa pitivät yllä virkeyttä ja motivaatiota koko päivän”, kertoo terveydenhuollon suunnittelija ja ETK® Satu Kipinä SPR Oulun piiristä, joka oli mukana järjestelyissä ja ohjaamassa kurssilaisia koulutuksessa.

Hätäensiapu on valmiuden ja varautumisen kulmakivi

Kokeilu oli menestys, ja jatkossa uudenlainen toteutus voi mahdollistaa eri alueiden ensiapuvalmiuden noston nopeallakin aikataululla. ”Valmiuden ja varautumisen perustuksiin kuuluu ilman muuta hätäensiavun osaaminen niin lähimmäisen kuin itsensä auttamiseksi”, Juha Tervo sanoo. 

Hätäensiapu tarkoittaa henkeä pelastavaa ensiapua. Esimerkiksi painelu-puhalluselvytystä, defibrillaattorin käyttöä osana elvytystä ja hätätilanteessa toimimista. Näiden lisäksi SPR Ensiapukurssi EA 1® -koulutuksessa opittiin ensiapua sairauskohtauksiin, haavoihin, verenvuotoon ja murtumiin. Lisäksi kurssilla käsitellään henkistä ensiapua ja tapaturmien ehkäisyä. 

Uusi koulutusmalli antaa mahdollisuuden kouluttaa kerralla suuri joukko ihmisiä, mikä tehostaa kykyä vastata erilaisiin häiriötilanteisiin. Etäyhteyden yhdistäminen verkko- ja lähikoulutukseen taas mahdollistaa koulutuksen paremman maantieteellisen kattavuuden.

Yhdessä olemme enemmän kuin erikseen.

”Olemme saaneet pilotista suuren joukon SPR:n toiminnasta kiinnostuneita sekä toimintaa pelkäämättömiä ja valmiina auttamaan olevia henkilöitä, mikä on arvokas voimavara valmiuteen. Pilotin jälkeen meidän tehtävänämme on edelleen vahvistaa heidän osaamistaan, mm. jatkokouluttamalla halukkaita heille mieleisessä auttamistavassa, sekä huolehtia heidän jaksamisestaan vapaaehtoistehtävässä. Yhdessä olemme enemmän kuin erikseen. Pilotti oli työn täyteinen, mutta erittäin arvokas kokemus kaikkinensa!”, Satu Kipinä summaa.

Video: Maria Wuetter, Red Cross Kahvila Kajaani

Punainen Risti Ensiapu on osa Suomen Punaista Ristiä ja kotimaan valmiuden ja varautumisen kokonaisuutta. Kanssamme olet osa avun ketjua.

Tarvitseeko yrityksesi tai organisaatiosi ensiapukoulutusta?

Jos tiedät jo, minkä SPR ensiapukurssin henkilöstönne tarvitsee – jätä meille tarjouspyyntö.

Autamme lisäksi mielellämme suunnittelemaan juuri teille sopivan kokonaisuuden – varaa tapaaminen kanssamme!


Read the article in English

A novel pilot first aid training improved the overall readiness of the Kajaani region

Punainen Risti Ensiapu along with the Finnish Red Cross Oulu District and the Finnish Red Cross Kajaani organized a unique first aid training in late March. During this training, the FRC First Aid Course EA 1® was conducted for 45 participants at once. The goal was to test how training a large group of people in first aid skills would work in a single course. The training was a collaborative effort between Punainen Risti Ensiapu, the Finnish Red Cross Oulu District, and the Finnish Red Cross Kajaani. The innovative training worked well and was beneficial for both participants and organizers.

Collaboration addressed challenges and improved overall readiness

In March, a group of 45 people gathered at Kajaani University of Applied Sciences to learn first aid skills. The atmosphere on-site was excited and enthusiastic, both from the organizers and the participants. The purpose of the training was to enhance the preparedness of the Kajaani region by training a large group of people in first aid skills at once. Normally, the recommended number of participants for the FRC first aid training is 15. The training was conducted as a hybrid course in English. Another purpose of the training was to get people involved with district’s activities as volunteers. The course participants came from different cultures, and this target group helped bring language-proficient responders to the region.

The Finnish Red Cross Kajaani has actively worked to involve locals in Red Cross activities. The area hosts the Red Cross Kahvila, the RCK, which engages over 250 people. The aim was to increase overall readiness in the Kajaani region through first aid skills, and so the idea for a pilot first aid training emerged. The active participant group from the RCK was an excellent target audience for the training.

“In the spring, we received information that Punainen Risti Ensiapu would participate in the pilot, and that the FRC First Aid Course EA 1® would be conducted as a hybrid training in Kajaani. It was such great news and perfectly aligned with the current needs: interested audiences would receive excellent training, and we could enhance our ability to respond to potential challenges in border areas while also having language-proficient first aiders for future challenges. Of course, we also learned about training masses for possible broader preparedness,” says Juha Tervo from the Finnish Red Cross Kajaani, who was involved in organizing and present at the training.

The training emphasized collaboration, teamwork, and a desire to help.

Hands-on exercises and practicing kept everyone’s spirits high

The training was conducted as a novel hybrid approach, where participants first completed the online portion of the combination course and then participated in an in-person session, partly facilitated through remote connections. During the in-person session, the focus was on practicing the acquired skills. The Finnish Red Cross First Aid and Health Education Trainer (ETK®) provided remote training, and four instructors assisted participants on-site. Participants were enthusiastic about the day, particularly appreciating the hands-on practice during the in-person session.

The practice served its purpose: many participants expressed happiness that they now knew how to act in emergency situations and save another person’s life.

“Varied task types and the emphasis on hands-on practicing and learning maintained alertness and motivation throughout the day,” says Satu Kipinä, healthcare planner and first aid instructor from the Finnish Red Cross Oulu District, who was involved in organizing and guiding course participants during the training.

Emergency first aid is a cornerstone of preparedness

The experiment was successful, and in the future, this innovative approach could enable rapid enhancement of first aid preparedness in different regions. “Emergency first aid skills are essential for both helping others and oneself as part of the foundations of preparedness,” says Juha Tervo.

Emergency first aid includes life-saving actions such as cardiopulmonary resuscitation (CPR), using a defibrillator as part of resuscitation, and responding in emergency situations. In addition, the FRC First Aid Course EA 1® covers first aid for sudden illnesses, wounds, bleeding, and fractures. The course also addresses psychological first aid and accident prevention.

The new training model allows for the simultaneous training of a large group of people, enhancing the ability to respond to various emergency situations. Combining remote and in-person training improves geographical coverage.

Together, we are stronger than individually.

“We have gathered a significant number of individuals interested in Finnish Red Cross activities through this pilot. They are unafraid of action and ready to help and they are a valuable resource for preparedness. After the pilot, our task is to further strengthen their, provide additional training for those willing to help in a way that suits them and ensure their well-being in volunteer roles. Together, we are stronger than individually. The pilot was demanding but an extremely valuable experience overall!” summarizes Satu Kipinä.

We are a part of the preparedness and response framework of the Red Cross and the whole country.

Image

Voimmeko olla avuksi?

Ota meihin yhteyttä ja etsitään sinun tarpeisiisi sopiva ensiapukoulutus.