Ensiavun verkkokoulutukset ovat aivan kulman takana

Luokkahuoneesta kotisohvalle – ensiapukoulutus tekee digiloikkaa

Kotisohva toimii nykyään luokkahuoneena, sillä jos haluat oppia korjaamaan pyörän tai opiskella valokuvausta, niin se on helppoa tehdä omatoimisesti opetusvideoiden avulla. Ajokortin teoriaosuuden oppimateriaalit ovat olleet jo pitkään netissä ja korkeakouluissa verkkokurssit ovat täyttä arkipäivää.

Nyt myös Punainen Risti on hypännyt mukaan verkkokoulutusten maailmaan ja tarjoaa pian ensiapukoulutusta verkkokoulutuksen ja lähikoulutuksen yhdistelmänä.

Yhdistelmäkoulutus mahdollistaa opiskelua eri aikoina, useissa paikoissa ja uusia menetelmiä hyödyntämällä

Ensiapukoulutusten teoriaosuuksien suorittaminen verkkokurssina tarjoaa mahdollisuuden opiskella ensiaputaitoja itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Opiskelu onnistuu älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Joustavamman opiskeluajan lisäksi koulutus hyödyntää digitaalisia opetusmenetelmiä.

Tulevat yhdistelmäkoulutukset on suunniteltu siten, että ensimmäinen 50% kurssista toteutetaan verkossa ja toinen 50% lähijaksona käytännön kädentaitoja opetellen. Punaisen Ristin ensiaputodistuksen saa vasta sitten, kun molemmat osiot on suoritettu.

Opiskelu onnistuu älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella.

– Jos mietitään vaikkapa keuhkojen toimintaa, niin sen havainnollistaminen animaatiolla on helppoa ja järkevää, sillä näin kurssilaisille tulee visuaalisena esityksenä asiasta parempi ymmärrys. Ensiavun antamisen syy—seuraus -suhde on selkeä siinä vaiheessa, kun asiakas tulee lähikoulutukseen. Heillä on myös parempi käsitys koulutuksen tavoitteista, Punainen Risti Ensiavun viestintäpäällikkö Altti Näsi kertoo.

Yhdistelmäkoulutukset vastaavat yritysten toiveisiin

Toive yhdistelmäkoulutuksen järjestämisestä tuli suoraan asiakkailta.

Yritysasiakkaille uudistus säästää aikaa ja rahaa, sillä verkkokoulutukseen osallistuminen on mahdollista suorittaa silloin kun se itselle tai työtilanteeseen parhaiten sopii. Vaikka ensiapukoulutus onkin tärkeä osa työpaikan työturvallisuutta, koko toimiston samanaikainen kouluttaminen tuottaa joskus haasteita.

Mahdollisuus suorittaa teoriaosuus sopivassa välissä tuo paljon kaivattua joustavuutta ja tehokkuutta kaikenlaisille yrityksille. Paikan päällä järjestettävä lähikoulutus tiivistyy ajallisesti lyhyemmäksi ja siellä keskitytään käytännön harjoituksiin.

Yhdistelmäkoulutus mahdollistaa opetusmenetelmien kehittämisen visuaalisempaan ja tarinallisempaan suuntaan

Vaikuttavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota ensiavun verkko-osuuden kehitystyössä. Lyhyillä välitehtävillä pyritään varmistamaan se, että asia tulee oikeasti ymmärretyksi. Vaikeisiin kohtiin voi palata ja opetella asioita omaan rauhalliseen tahtiin.

Kurssin sujuvuudesta kertyvän datan avulla kurssien sujuvuutta voidaan seurata ja sitä kautta lähteä kehittämään sisältöjä. Kertyneestä datasta saadaan selville esimerkiksi, mitkä kohdat ovat oppijoille erityisen hankalia. Haastavia kohtia verkkokurssin sisällä on mahdollista muokata paremmin oppimista palveleviksi esimerkiksi selkeyttämällä tehtävänantoa, kuvittamalla sisältöä ja lisäämällä uusia elementtejä. Visuaalisuus ja tarinankerronta ovat verkko-osuuksissa selkeästi mukana.

Mitä koulutusten sertifiointi käytännössä ensiapukoulutusten kohdalla tarkoittaa?

Punainen Risti Ensiavun tavoitteena on taata valtakunnallinen kattavuus ensiapukoulutuksissa sekä ylläpitää koulutuksissa mahdollisimman korkea laatu. Laadun takaamiseksi Punainen Risti Ensiapu on valmistellut koulutustensa toteutusohjetta siten, että toiminta voi täyttää sertifioinnin kriteerit vuoden vaihteesta eteenpäin.

Kiwa inspectan viestintäpäällikkö Tuomas Suominen selventää sertifioinnin toimintamallia:

– Henkilöiden sertifioinnilla osoitetaan henkilön osaavan ja hallitsevan tietyn osaamisalueen tiedot ja taidot. Tyypillisimpiä henkilösertifioinnin kohteita ovat teollisuuden turvallisuuskriittisiä tehtävissä toimivien henkilöiden pätevyyden toteaminen tai esimerkiksi henkilöarviointeja rekrytointitarkoituksissa tekevät henkilöt.

Punainen Risti Ensiavun koulutusjärjestelmään kohdistuvalla sertifioinnilla taataan, että kurssien sisältö ja opetustavat ovat kaikkialla yhtä laadukkaita.

Koulutustoiminnalle ja ensiapukouluttajien osaamiselle on asetettu maailmanluokan laatuvaatimukset. Kiwa toimii riippumattomana ja puolueettomana kolmantena osapuolena arvioiden vaatimusten täyttymistä.

Sekä yrityksille että yksityisille ihmisille on tärkeää, että he tietävät mitä ostavat ja voivat sen laadukkuuteen luottaa. Sertifioinnin kautta luodaan tilanne, jossa koulutus toteutuu pitkälti samalla tavalla joka paikassa, riippumatta koulutuksen järjestäjästä. Samankaltaisuus koskettaa kurssien sisältöä, kestoa ja tapaa kouluttaa. Sertifiointi toki sallii kouluttajien omien persoonallisten vahvuuksien käyttämisen, mutta se samalla luo minimivaatimukset, jotka koulutuksissa on toteuduttava.

Tasalaatuisuus aikaansaa luottamusta asiakkaissa, kun he tietävät mitä ostavat.

Luottamus asiakkaissa ruokkii kehittämään koulutusta vielä paremmaksi. Sertifiointi on laadun ja osaamisen varmistamisen menettelynä toistaiseksi tutumpaa b2b-maailmassa sekä teollisuudessa ja esimerkiksi laiteturvallisuudessa. Se on kuitenkin laajentumassa myös moniin koulutustoimintaan, kun tarve vaikuttavuuden ja vertailtavuuden todennettavuudelle kasvaa.

Punaisella Ristillä on paljon kumppaneita, jotka kouluttavat hyväksytysti Punaisen Ristin todistuskoulutuksia. Sertifioinnin kautta kouluttajien tuki ja koko koulutuskonseptin laatu paranee ja ennen kaikkea yhdenmukaistuu. Tästä on moni kouluttajasopimuskumppani ollut hyvillään.

Lopulta sertifioinnin tavoitteena on johdattaa ensiapukurssit tulevaisuuteen ja kansainväliseen maailmaan.

– Punainen Risti Ensiavun sertifiointiprosesseilla varmistetaan, että koulutustoiminan taso täyttää kansainväliset standardit. Punainen Risti Ensiapu ei vertaa omaa toimintaansa vain muihin suomalaisiin toimijoihin, vaan kansainvälisiin parhaisiin käytäntöihin, Kiwa inspectan viestintäpäällikkö Tuomas Suominen kertoo.

Ensiapukoulutuksen tulevaisuus – kohti tarpeisiin räätälöityjä kursseja

Punainen Risti Ensiavun Altti Näsi näkee tulevaisuuden ensiapukoulutusten olevan yhä enemmän räätälöityjä eri tarpeisiin.

– Muutaman vuoden tähtäimellä meillä voisi olla kokonaan moduulimainen ajattelumalli. Pohjalla on niin sanottu perusosuus, joka on kaikille sama. Sitä täydentävät sitten erilaisiin tarpeisiin räätälöidyt moduulit. Esimerkiksi teollisuudesta ja rakennusalalta tällaista on kovasti toivottu.

Punainen Risti onkin aloittanut erilaisten moduulien testaamisen, joista ensimmäinen oli kesällä pienten lasten vanhemmille sekä lasten kanssa työskenteleville suunnattu Lapset ja ensiapu -koulutus. Se on esimerkki moduulimaisesta ajattelusta, jossa tavoitteena on testata mahdollista uutta koulutusta. Tulevaisuudessa tällaisia pilotointeja eri aloille tulee enemmän ja niistä pyritään tekemään sopivan napakoita kokonaisuuksia, jotka istuvat osaksi moduuliajattelua.

Yhdistelmäkoulutukset ja ylipäätään ensiapukoulutusten sertifiointi ovat Punainen Risti Ensiavulle askelia matkalla kohti ensiapukoulutusten edelläkävijyyttä, kuten strategiassakin lukee. Uudistuksissa kuunnellaan aina sekä kouluttajakumppaneiden että asiakkaiden toiveita.

Kehittäminen on toki kallista, mutta Kiwan Tuomas Suominen toteaa:

Maailma on jo digitaalinen – Punainen Risti Ensiapu tähtää edelläkävijyyteen ja verkkokoulutukset ovat osa kehitysmatkaa.

Image

Voimmeko olla avuksi?

Ota meihin yhteyttä ja etsitään sinun tarpeisiisi sopiva ensiapukoulutus.