Ammattikuljettajan ensiavun perusteet (7 t)

Yhden päivän (7 x 45 min) ammattikuljettajan ensiapukurssi on ammattikuljettajille suunniteltu koulutus. Kurssin sisällössä on otettu huomioon liikenteeseen liittyvät riski- ja onnettomuustilanteet, mahdolliset sairauskohtaukset sekä kuljettajan oma terveys- ja turvallisuus ammattiliikenteen näkökulmasta. Kurssipäivää on mahdollisuus jatkaa yhden oppitunnin verran, jolloin osallistujilla on mahdollisuus saada kurssista Hätäensiapukurssi-todistus. Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom on hyväksynyt kurssin kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukseksi. Osallistuja saa todistuksen koulutuksesta ja merkinnän suoritetuista päivistä ajoneuvoliikennerekisteriin ja muihin viranomaisrekistereihin.   Ammattikuljettajan ensiapukurssin suoritettuaan osallistuja tunnistaa tapaturmariskit raskaassa liikenteessä ja liikenneonnettomuuksissa sekä pyrkii ehkäisemään niitä. Koulutus antaa myös valmiuksia toimia ensiavunantajana onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteessa. Edelleen koulutuksesta saa tietoa ammattikuljettajan työturvallisuutta ja omaa terveyttä edistävistä tekijöistä.

Kurssin sisältö:

 • Onnettomuustilanne (Liikenneonnettomuus raskaassa liikenteessä ja auttaminen onnettomuustilanteessa)
 • Ensiapu (Henkeä uhkaavat tilanteet ja muut ensiapua vaativat tilanteet)
 • Sairauskohtaukset (Aivoverenkierron häiriö, diabeetikon heikotus, kouristuskohtaukset ja allerginen reaktio)
 • Aikuisen peruselvytys (Rintakipu, Sepelvaltimotautikohtaus ja elottomuus, painelu-puhalluselvytys defibrillaattorin kanssa ja ilman
 • Terveys ja turvallisuus ammattikuljettajan työssä

Kurssin kesto: 7 oppituntia (á 45 min)

Ilmoittautuminen. Hae sinulle sopiva ammattipätevyyskurssi.

 

Ammattikuljettajan laaja ensiapu (14 t) 

 

Kahden päivän (14 x 45 min) ammattikuljettajan ensiapukurssi on ammattikuljettajille suunniteltu koulutus. Kurssin sisällössä on otettu huomioon liikenteeseen liittyvät riski- ja onnettomuustilanteet, mahdolliset sairauskohtaukset sekä kuljettajan oma terveys- ja turvallisuus ammattiliikenteen näkökulmasta. Lisäksi kurssilla syvennetään osallistujan ensiaputaitoja. Kurssipäiviä on mahdollisuus jatkaa yhden oppitunnin verran molempina päivinä, jolloin osallistujilla on mahdollisuus saada kurssista ensiavun peruskurssi EA 1-todistus. Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom on hyväksynyt kurssin kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukseksi. Osallistuja saa todistuksen koulutuksesta ja merkinnän suoritetuista päivistä (2 pv.) ajoneuvoliikennerekisteriin ja muihin viranomaisrekistereihin.   Ammattikuljettajan ensiapukurssin suoritettuaan osallistuja tunnistaa tapaturmariskit raskaassa liikenteessä ja liikenneonnettomuuksissa sekä pyrkii ehkäisemään niitä. Koulutus antaa myös valmiuksia toimia ensiavunantajana onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteessa. Edelleen koulutuksesta saa tietoa ammattikuljettajan työturvallisuutta ja omaa terveyttä edistävistä tekijöistä.

Kurssin sisältö:

 • Onnettomuustilanne (Liikenneonnettomuus raskaassa liikenteessä ja auttaminen onnettomuustilanteessa)
 • Ensiapu (Henkeä uhkaavat tilanteet ja muut ensiapua vaativat tilanteet)
 • Sairauskohtaukset (Aivoverenkierron häiriö, diabeetikon heikotus, kouristuskohtaukset ja allerginen reaktio)
 • Aikuisen peruselvytys (Rintakipu, Sepelvaltimotautikohtaus ja elottomuus, painelu-puhalluselvytys yhdistettynä defibrillointiin
 • Murtumat, nivelvammat, haavat ja ruhjevammat
 • Kylmän ja lämmön aiheuttamat vammat ja sairastumiset
 • Verenvuodon tyrehdyttäminen ja sokki
 • Palovammat
 • Terveyttä ja turvallisuutta estäviä tekijöitä kuten väsymys, sairastuminen, päihteet sekä muut turvallisuuteen yhteydessä olevat tekijät.

Kurssin kesto: 14 oppituntia (á 45 min)

Ilmoittautuminen.  Hae sinulle sopiva ammattipätevyyskurssi.