SPR Turvapassi® 8 t

 

SPR Turvapassi on työpäivän mittainen, harjoituspainotteinen koulutus, johon sisältyvät hätäensiavun perusteiden lisäksi toiminta uhkatilanteissa ja tulipalon syttyessä.
Kurssi soveltuu isolle ryhmälle, max 45 henkilöä. Turvapassin tavoitteena on parantaa niin yrityksen/yhteisön henkilöstön kuin asiakkaiden turvallisuutta.

SPR Turvapassitodistus on voimassa 6 vuotta, hätäensiavun osalta 3 vuotta.

 • Turvallisuustieto
  • Työpaikan riskitilanteet ja niihin varautuminen
  • Turvallisuus- ja toimintaohjeet
  • Ensiapuvalmius
 • Uhkatilanteet
  • Toiminta erilaisissa uhkatilanteissa
  • Turvallinen työskentely- ja asiointiympäristö
 • Paloturvallisuus
  • Perustietoa paloturvallisuudesta
  • Alkusammutusharjoitus
  • Hätäensiavun perusteet
   • Tajuttomalle annettava ensiapu
   • Peruselvytys
   • Vierasesine hengitysteissä
   • Verenkierron häiriötila (sokki)
   • Haavat
  • Tavallisimmat sairauskohtaukset
  •  Ryhmäkohtaiset painotukset
  •  Käytännön harjoitukset