Punainen Risti Ensiapu ja LähiTapiola ovat parin viime vuoden ajan tehneet tiivistä yhteistyötä ensiapukoulutusten parissa. Punainen Risti ja LähiTapiola kehittivät yhteistyössä koulutuskokonaisuuden, johon sisältyi verkko-opintoina suoritettava teoriaosuus sekä käytännönharjoitukset rastiratatyyppisesti toteutettuna. Vuonna 2017 toteutimme 40 000 alakoulujen oppilaalle Sankarikoulutuksena elvytyskurssin ja noin 10 000 aikuista osallistui Sankarikoulutuksena toteutetuille hätäensiapukursseille, jotka järjestettiin yhteistyössä LähiTapiolan alueyhtiöiden kanssa.

Sankarikoulutuksen tavoitteena on lisätä turvallisuustietoisuutta ja samalla opettaa tärkeitä elämäntaitoja, joita tarvitaan riippumatta siitä, onko kyseessä lapsi vai aikuinen. Ensiapukoulutusten kautta jokainen voi saada lisää auttamisrohkeutta, oppia oikeita toimintatapoja ja ehkä jossain tilanteessa pelastaa lähimmäisensä hengen.

Sankarikoulutuksen vuoden 2018 osalta käynnistyivät ja jatkuvat nyt syyskaudella. 20 000 alakoulujen 5. luokkalaista osallistuu Punainen Risti Ensiavun toteuttamaan koulutukseen ja suorittaa Sankarikoulutustodistuksen. Alakoulujen 5.– luokkalaiset ovat otollisessa iässä oppimaan näitä tärkeitä kansalaistaitoja ja opettamaan niitä myös perheenjäsenilleen.

Koulutuksessa viidesluokkalaiset oppivat hätäilmoituksen tekemisen, tajuttoman ensiavun sekä paineluelvytyksen. Koulutus toteutetaan käytännön läheisesti ja nuoret harjoittelevat ensiaputaitoja parityöskentelyn ja elvytysharjoittelusetin avulla. Sankarikoulutuksessa käytettävät opetusmateriaalit jäävät koululuokan käyttöön, jotta ensiaputaitoja voidaan sitten jatkossakin kerrata tai opettaa myös perheenjäsenille.

Sankarikoulutusten lisäksi Punainen Risti Ensiapu tarjoaa maanlaajuisen koulutusverkoston kautta ensiapukoulutuksia alkaen neljän tunnin hätäensiapukurssista Ensiapukurssi EA1 ja EA2-koulutuksiin.

 

Katso avoimet ensiapukurssit