TIEDOTE

 

Punainen Risti Ensiapu peruuttaa tai siirtää kaikki lähikoulutuksena toteutettavat ensiapukoulutukset myöhemmin toteutettavaksi koronavirustilanteen vuoksi tai vaihtoehtoisesti vaihtaa ne yhdistelmäkoulutuksiksi.

 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL on 13.3.2020 antanut suosituksen, jonka mukaisesti kaikki ei välttämättömät koulutustilaisuudet, kokoukset ja seminaarit tulee siirtää tai peruuttaa koronaviruksen COVID19 leviämisen estämiseksi.

Olemme yhteydessä asiakkaisiimme ja sovimme tarkemmin muuttuneista järjestelyistä. Voit myös itse olla yhteydessä kurssisihteeriin, jonka yhteystiedot ovat kurssivahvistuksessasi. Tiedotamme tilanteen kehittymisestä lisää ensiapukoulutus.fi -verkkosivuillamme.

Uusi mahdollisuus toteuttaa ensiapukoulutuksia etänä

Koulutuksen ensimmäisen osan voi nyt suorittaa verkossa ja loput myöhemmin syksyllä lähikoulutuksena

Koronavirustilanteesta johtuen ensiapukurssin peruuttamisen sijaan ensiapukoulutuksen voi suorittaa yhdistelmäkoulutuksena, joka koostuu verkko- ja lähikoulutusosuudesta. Verkko-koulutusosuuden (50%) voi suorittaa välittömästi ja lähikoulutusosuuden (50%) sitten, kun tilanne on normalisoitunut.

Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisina yhdistelmäkoulutuksina voi suorittaa Hätäensiapukurssi 8 t ja Ensiapukurssi EA1 16 t -kurssit.

Suorittamalla Hätäensiapukurssi 8 t tai Ensiapukurssi EA1 -verkkokoulutusosuuden, saa henkilö suorittamansa kurssin ehdollisen ensiapupätevyyden kuudeksi (6) kuukaudeksi. Tämän kuuden kuukauden aikana hänen tulee suorittaa lähikoulutusosuus, jonka suoritettuaan henkilö saa sertifioidun pätevyyden normaalisti seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Muutoksen tarkoituksena on vähentää koronaviruksen COVID19 tartuntariskiä siirtämällä yhdistelmäkoulutuksen lähikoulutuksen suoritusta myöhemmäksi.

Verkkokoulutuksen suorittaminen vaatii toimivan henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen.

Hyväksytysti suoritetusta verkkokoulutuksesta kurssilainen saa sähköpostiinsa pdf-todistuksen.

 

Koronavirustilanteesta johtuen Punainen Risti Ensiapu muuttaa määräajaksi 16.3. – 30.6.2020 Punaisen Ristin ensiapukoulutusohjelmien mukaisten verkko- ja lähikoulutusten pätevyyskäytäntöjä.