Ensiapukurssien suorittamisvaihtoehdot

Punainen Risti on kehittänyt etäkouluttamismuotoja turvallisten ensiapukurssien suorittamiseksi, sillä rohkeus auttaa yhdessä ensiaputaitojen kanssa ovat tärkeitä asioita kaikissa tilanteissa. 

Ensiapukurssi EA1® ja Hätäensiapukurssi 8 t suorittamisvaihtoehdot*:

 

* Hätäensiapukurssi 4t ja Ensiapukurssi EA2® – koulutukset voi suorittaa vain lähikoulutuksena tai webinaarina.

Punaisen Ristin eri koulutusmuotojen termit tutuiksi:

Lähikoulutus =  koulutus tapahtuu tyypillisesti luokkahuoneessa, salissa tai työpaikan valitsemissa tiloissa. Ensiavun kouluttaja on fyysisesti läsnä kurssilaisten kanssa samassa tilassa. Koronatilanteesta johtuen koulutuksissa on uudet toimintaohjeistukset.

Verkkokoulutus = koulutus tapahtuu verkon välityksellä. Koulutuksen pohjalla on verkkokoulutusalusta, johon on rakennettu monipuolisesti erilaisia tehtäviä- ja sisältöjä (esimerkiksi monivalintatehtäviä, animaatioita ja videoita). Kurssilainen suorittaa verkkokoulutuksen omaan tahtiin itselle sopivana aikana. Koulutuksen voi keskeyttää ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin. Kurssilaiselta edellytetään välikokeiden ja loppukokeen läpäiseminen. Koulutuksessa ei ole mukana ensiavun kouluttajaa.

Yhdistelmäkoulutus = Ensiapukurssi EA1® sekä Hätäensiapukurssi 8 t  ovat saatavina yhdistelmäkoulutuksina. Yhdistelmäkoulutus koostuu verkkokoulutuksesta (50%) ja lähikoulutuksesta (50 %). Verkkokoulutus on koulutuksen teoriaosuus ja lähikoulutuksessa harjoitellaan käytännön kädentaitoja. Verkkokoulutusosuus tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen lähikoulutusosuuden aloittamista.
-> Ensiapukurssi EA1® yhdistelmäkoulutukset
-> Hätäensiapukurssi 8 t yhdistelmäkoulutukset

Webinaari = Webinaaria kutsutaan myös verkkoseminaariksi. Osallistujat liittyvät webinaariin omalta tietokoneeltaan, pädiltään tai puhelimeltaan internet-yhteyden välityksellä. Selainikkunan toisessa päässä on ensiavun kouluttaja ääni- ja videoyhteyden välityksellä. Pääset mukaan webinaariin klikkaamalla henkilökohtaista osallistumislinkkiä, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen webinaarin alkamisajankohtaa. Webinaarit ovat käytössä poikkeuksellisesti 31.12.2020 asti.
-> Webinaarit

Etäkoulutus = yleistermi koulutukselle, jossa kouluttaja ja kurssilaiset eivät ole samassa fyysisessä tilassa. Koulutuksen voi suorittaa esimerkiksi kotoa käsin tai omalta työpisteeltä tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta käyttäen.