Punaisen Ristin ensiapukoulutusten suorittamisvaihtoehdot

 

Punaisen Ristin ensiapukoulutuksen toteutusmuotojen termit tutuiksi:

Lähikoulutus = kaikkien kurssien toteutusmuoto
Koulutus tapahtuu tyypillisesti luokkahuoneessa, salissa tai työpaikan valitsemissa tiloissa. Ensiavun kouluttaja on fyysisesti läsnä kurssilaisten kanssa samassa tilassa. Koronatilanteesta johtuen koulutuksissa on uudet toimintaohjeistukset.

Webinaari = kaikkien kurssien toteutusmuoto
Webinaaria kutsutaan myös verkkoseminaariksi. Osallistujat liittyvät webinaariin omalta tietokoneeltaan, pädiltään tai puhelimeltaan internet-yhteyden välityksellä. Selainikkunan toisessa päässä on ensiavun kouluttaja ääni- ja videoyhteyden välityksellä. Webinaariin pääsee osallistumaan klikkaamalla henkilökohtaista osallistumislinkkiä, joka lähetetään sähköpostitse ennen webinaarin alkamisajankohtaa. Webinaarit ovat käytössä poikkeuksellisesti 31.12.2021 asti.

Verkkokoulutus = SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutus koostuu hätäensiavun perusteisiin liittyvästä teoriaosuudesta, monivalintatehtävistä, animaatioista ja videoista. Verkkokoulutuksen voi suorittaa omaan tahtiin, pitää välillä tauon, ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin. Kurssilaiselta edellytetään väli- ja lopputehtävien suorittamista, ja kurssin hyväksytysti suorittaneelle myönnetään SPR Hätäensiapukurssi 4 t -todistus. Kurssille voi osallistua ilman aikaisempaa ensiapukoulutusta. Verkkokurssi ei sovellu SPR Ensiapukurssien EA1® tai EA2® kertaamiseen, koska näiden kurssien päivitys edellyttää käytännön harjoitteiden opiskelua lähikoulutuksessa. SPR Hätäensiapukurssi 4 t ohjelmaan voit tutustua täällä.

Verkkokoulutusosuus = osana SPR Ensiapukurssi EA1®, yhdistelmäkoulutusta ja SPR Hätäensiapukurssi 8 t®, yhdistelmäkoulutusta
Koulutus tapahtuu verkon välityksellä. Koulutuksen pohjalla on verkkokoulutusalusta, johon on rakennettu monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja mediasisältöjä. Kurssilainen suorittaa verkkokoulutuksen omaan tahtiin itselle sopivana aikana. Koulutuksen voi keskeyttää ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin. Kurssilaiselta edellytetään välikokeiden ja loppukokeen läpäiseminen. Koulutuksessa ei ole mukana ensiavun kouluttajaa.

Yhdistelmäkoulutus = SPR Ensiapukurssi EA1®, yhdistelmäkoulutus sekä SPR Hätäensiapukurssi 8 t®, yhdistelmäkoulutus
Yhdistelmäkoulutus koostuu verkkokoulutusosuudesta (50%) ja lähikoulutusosuudesta (50%). Verkkokoulutus on koulutuksen teoriaosuus ja lähikoulutuksessa harjoitellaan käytännön kädentaitoja. Verkkokoulutusosuus tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen lähikoulutusosuuden aloittamista.

Etäkoulutus = yleistermi koulutukselle, jossa kouluttaja ja kurssilaiset eivät ole samassa fyysisessä tilassa. Koulutuksen voi suorittaa esimerkiksi kotoa käsin tai omalta työpisteeltä tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta käyttäen.

 

Kurssikalenteriin.