FinnMETKO 2018 on Suomen suurin konealan tapahtuma. Järjestyksessä 17. FinnMETKO-näyttely toteutettiin 30.8. – 1.9.2018 Jämsässä, Gradia Jämsän, Jämsän kaupungin ja yksityisten maanomistajien maa-alueilla. Metsä- ja maanrakennuskoneiden työnäytökset sekä puuenergialaitteiden haketus- ja murskausnäytökset olivat näyttelyn keskeistä antia. Näyttely levittäytyi yli 100 ha:n alueelle. Näytteilleasettajia useista eri maista oli yhteensä noin 400. Yleisöä tapahtumassa oli kolmen päivän aikana 34 700.

Punainen Risti Ensiapu Oy oli mukana tapahtumassa Suomen Punaisen Ristin Jämsänkosken osaston kutsumana. Osa meistä teki vapaaehtoistyötä ensiapuryhmässä ja osa teki myynti- ja markkinointityötä. Ensiavun- ja terveystiedon kouluttajamme saivat arvokasta tietoa erilaisista työkoneista sekä turvallisuuteen liittyvistä riskeistä. Ensiaputuotteiden myyntityö tehtiin SPR:n Jämsänkosken osaston messukatoksessa. Kurssi- ja tuotemarkkinointia tehtiin myös kiertelemällä yleisön ja näytteilleasettajien joukossa.

Yleisön ja näytteilleasettajien kanssa keskusteltiin mm. ensiaputaitojen ajantasaisuudesta. Lisäksi pohdittiin millaisia kursseja kunkin työpaikalla pitäisi olla ja ovatko kurssit ja taidot ajan tasalla? Osa kertoi meille kokemuksiaan kursseilta ja palautteli mieleensä oppimiaan taitoja. Kaikille ensiapulaukun sisältö tai sen hyödyntäminen ei ollut tuttua. Myös välineistön päivittäminen oli osalla ajankohtaista. Keskustelua käytiin siitä mitkä ensiapuvälineet ovat tarpeellisia ja mitkä eivät kyseisellä työpaikalla. Asiakkaita ohjattiin käymään sivustoillamme www.ensiapukoulutus.fi ja www.ensiaputuote.fi.