Punainen Risti Ensiapu kouluttaa jälleen tänä vuonna LähiTapiolan tarjoamana noin 10 000:lle alakoulujen 5.-luokkalaiselle elvytystaitoja Sankarikoulutusten myötä. Sankarikoulutukset ovat käynnistyneet maaliskuussa, ja jatkuvat syyslukukauden 2021 loppuun. Koulutus on kouluille ja oppilaille täysin maksuton. Koulutukset on toteutettu aiemmin lähikoulutuksina, mutta koronatilanteen vuoksi kehitimme kouluille soveltuvan webinaaritoteutuksen.

Sankarikoulutus sisältää:

  • Verkkokurssi, jonka oppilaat suorittavat ennen lähikoulutuspäivää, jotta lähikoulutuksessa teoriaosuus olisi jo hallussa. Verkko-osiossa käydään läpi hätäensiavun aiheita teorian ja monivalintakysymysten muodossa, ja sen suorittaminen kestää noin 30 minuuttia.
  • Webinaarina toteutettava lähikoulutus, joka on kestoltaan 45 minuuttia / luokka. Punainen Risti Ensiavun Sankarikouluttaja ohjaa Teams-yhteyden kautta ensiapuharjoituksen luokalle, luokanopettajan toimiessa oppilaiden tukena. Sankarikoulutuksessa opitaan hätäilmoituksen teko, tajuttoman henkilön ensiapu ja paineluelvytyksen harjoittelu. Oppilaat harjoittelevat ensiaputaitoja myös kotona koulutukseen sisältyvän kotitehtävän muodossa, joka sisältää 112 mobiilisovellukseen tutustumisen ja tajuttoman henkilön ensiavun opettamisen perheenjäsenille.

Koulutuksen suoritettuaan kaikki oppilaat saavat Sankarikoulutustodistuksen. Vuodesta 2017 lähtien toteutetuissa LähiTapiolan Sankarikoulutuksissa on koulutettu jo lähes 100 000 5.-luokkalaista. Myös heidän perheensä ovat saaneet oppeja ensiapuun koululaisten kotitehtävän yhteydessä.

Lue lisää vuoden 2021 Sankarikoulutuksista täältä, ja voit samalla jättää myös omalle koulullesi koulutustoiveen Sankarikoulutukseen osallistumisesta.